Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: Wółczańska 215

Numer pokoju: 225

E-mail: iwona.wojciechowska-torunska@p.lodz.plGodziny przyjęć:

22.06.2017     czwartek        godz: 11.00-12.30      oz 225

27.06.2017     wtorek            godz: 10.30-12.00      oz 225

13.09.2017      środa              godz.10-11.30             oz 225Obszary badawcze:

makroekonomia szczęścia, polityka podatkowa i zadowolenie z życia, koszty i korzyści wprowadzenia euro w Polsce, konsolidacja fiskalna i jej efekty społeczno-ekonomiczne;

zarządzanie publiczne,   system podatkowy w Polsce i w krajach UE, reguły fiskalne/dyscyplina fiskalna, zarządzanie długiem publicznym,  planowanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego(jst), możliwości budżetowe zrealizowania strategii rozwoju w wybranej jst;

zarządzanie podatkami, metody kredytowania w przedsiębiorstwie.