Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: Wółczańska 215

Numer pokoju: 225

E-mail: iwona.wojciechowska-torunska@p.lodz.plGodziny przyjęć:

wtorki godz.10.30-12.00 oz 225

w sesji: 25.01.2017  godz.10.30-12.00 oz 225

29.01.2017  godz.10.30-12.00 oz 225Obszary badawcze:

zarządzanie finansami publicznymi, polityka fiskalna i preferencje podatkowe;

zarządzanie finansami osobistymi;

zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu;

planowanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego(jst), możliwości budżetowe zrealizowania strategii rozwoju w wybranej jst;

zarządzanie podatkami, metody kredytowania w przedsiębiorstwie.