Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: Piotrkowska 266

Numer pokoju: 11

Telefon kontaktowy: 42 6313673

E-mail: jacek.gralewski@p.lodz.plGodziny przyjęć:

Godziny przyjęć w sesji:

25.01.2018 czwartek, godz. 8:30-10:30

04.02.2018 niedziela godz. 17:00-18:00

12.02.2018 poniedziałek, godz. 9:00-11:00

16.02.2018 piątek , godz. 8:30-10:30

 Obszary badawcze:

1. Ocena oraz dobór systemów zaopatrzenia medycznego: np. protezy stomatologiczne, implanty, itp.

2. Zagadnienia z dziedziny biomechaniki i rehabilitacji. Rozwiązania konstrukcyjne stabilizatorów i protez kończyn, urządzeń rehabilitacyjnych – tendencje rozwoju,  optymalizacja istniejących rozwiązań technologicznych i technicznych.

3. Nowoczesne techniki wspomagania projektowania inżynierskiego CAD  w biurze konstrukcyjnym.

4. Innowacyjne techniki wytwarzania w różnych gałęziach przemysłu.

5. Urządzenia i sprzęt medyczny.

6. Rozwój i rynek rozwiązań w sferze odnawialnych źródła energii: elektrownie wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne, solary.

7. Niekonwencjonalne rozwiązania techniczne wykorzystujące energię odnawialną w infrastrukturze i urbanistyce.

8. Strategia i rozwój nowoczesnych technologii i technik wytwarzania.

9. Optymalizacja i racjonalizacja procesu produkcyjnego w firmie. Lean manufacturing.