Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: Piotrkowska 266

Numer pokoju: 11

Telefon kontaktowy: 42 6313673

E-mail: jacek.gralewski@p.lodz.pl



Godziny przyjęć:

W  sesji poprawkowej:

4.09 . 2017, godz. 9.00 – 11.0

11.09 . 2017, godz. 9.00 – 11.00

Wszystkie sprawy związane z kolokwium poprawkowym i zaliczeniami będą załatwiane w powyższych terminach w godz. 11.00-13.00.

 

 

 

 

 



Obszary badawcze:

1. Ocena oraz dobór systemów zaopatrzenia medycznego: np. protezy stomatologiczne, implanty, itp.

2. Zagadnienia z dziedziny biomechaniki i rehabilitacji. Rozwiązania konstrukcyjne stabilizatorów i protez kończyn, urządzeń rehabilitacyjnych – tendencje rozwoju,  optymalizacja istniejących rozwiązań technologicznych i technicznych.

3. Nowoczesne techniki wspomagania projektowania inżynierskiego CAD  w biurze konstrukcyjnym.

4. Innowacyjne techniki wytwarzania w różnych gałęziach przemysłu.

5. Urządzenia i sprzęt medyczny.

6. Rozwój i rynek rozwiązań w sferze odnawialnych źródła energii: elektrownie wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne, solary.

7. Niekonwencjonalne rozwiązania techniczne wykorzystujące energię odnawialną w infrastrukturze i urbanistyce.

8. Strategia i rozwój nowoczesnych technologii i technik wytwarzania.

9. Optymalizacja i racjonalizacja procesu produkcyjnego w firmie. Lean manufacturing.