Stanowisko uczelniane: st.wykładowca

Funkcje:


Numer pokoju: LODEX 334

E-mail: jan.zoltowski@p.lodz.plGodziny przyjęć:

DYŻURY W SESJI:

22.06.2017 CZWARTEK 10.00-11.30 SALA 334 LODEX

26.06.2017 PONIEDZIAŁEK 15.00-16.30 SALA 334 LODEX

01.07.2017 SOBOTA 11.30-13.00 SALA K-4 PIOTRKOWSKA 266

03.07.2017 PONIEDZIAŁEK 14-15.30 SALA 334 LODEX

04.09.2017 PONIEDZIAŁEK 14-15.30 SALA 334 LODEX

07.09.2017 CZWARTEK 11.30-13.00 SALA K-4 PIOTRKOWSKA 266

09.09.2017 SOBOTA 12.00-13.00 SALA K-4 PIOTRKOWSKA 266

 

EGZAMINY I ZALICZENIA WYKŁADU:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA STACJONARNE II SEM. „STATYSTYKA” ZALICZENIE WYKŁADU:

1) 26.06.2017 PONIEDZIAŁEK GODZ. 12.00 AULA 329

2) 03.07.2017 PONIEDZIAŁEK GODZ. 12.00 AULA 329

3) 04.09.2017 PONIEDZIAŁEK GODZ. 12.00 AULA 329

 

IBP STACJONARNE VI SEM. „METODY STATYSTYCZNE W BHP” ZALICZENIE WYKŁADU:

1) 26.06.2017 PONIEDZIAŁEK GODZ. 10.00 AULA 329

2) 03.07.2017 PONIEDZIAŁEK GODZ. 10.00 AULA 329

3) 04.09.2017 PONIEDZIAŁEK GODZ. 10.00 AULA 329

 

ZIIP  NIESTACJONARNE IV SEM „BADANIA OPERACYJNE” ZALICZENIE WYKŁADU:

  • 06.2017 GODZ. 14.00 SALA OZ-2 PIOTRKOWSKA 266
  • 07.2017 GODZ. 13.00 SALA OZ-2 PIOTRKOWSKA 266
  • 09.2017 GODZ. 13.00 SALA OZ-2 PIOTRKOWSKA 266

 

ZARZĄDZANIE  NIESTACJONARNE II ST II SEM „BADANIA OPERACYJNE” ZALICZENIE WYKŁADU:

  • 06.2017 GODZ. 14.00 SALA OZ-2 PIOTRKOWSKA 266
  • 07.2017 GODZ. 13.00 SALA OZ-2 PIOTRKOWSKA 266
  • 09.2017 GODZ. 13.00 SALA OZ-2 PIOTRKOWSKA 266


Obszary badawcze:

Zastosowanie analizy danych (ilościowych oraz jakościowych) w procesach zarządzania

Zastosowanie metod statystycznych i ekonometrycznych w analizach ekonomicznych i gospodarczych

Zastosowani analiza danych i  metody ilościowe na rynkach finansowych.

Zastosowanie metod statystycznych do analizy dynamiki produkcji w przedsiębiorstwie

Zastosowanie metod statystycznych do analizy struktury produkcji

Analizy statystyczne jako narzędzie wspomagające zarządzanie w firmie (przedsiębiorstwie)

Racjonalizacja organizacji transportu w przedsiębiorstwie (firmie)

Możliwości zastosowań metod badań operacyjnych do usprawnienia działalności firmy