Stanowisko uczelniane: starszy wykładowca

Funkcje:


Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 26

Telefon kontaktowy: 42 631-37-63

E-mail: jaroslaw.lendzion@p.lodz.plGodziny przyjęć:

dyżur w semestrze zimowym 2017/18

środy 11 – 12, czwartki 10 – 11

dyżur w sesji zimowej 2017/18

Środa (14.02): 10 – 11, czwartek (15.02): 11- 12, sobota (17.02): 10-11.

 

Terminy egzaminu z przedmiotu „Zachowania organizacyjne” sala OZ-6:

26.01 – 10.16

31.01 – 10.15

12.02 –  10.15

 Obszary badawcze:

 • Planowanie zatrudnienia
 • Koszty pracy.
 • Zarządzanie kompetencjami.
 • Szkolenie i rozwój kwalifikacji pracowników.
 • Motywowanie w procesie pracy.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Systemy wynagrodzeń w firmie.
 • Ocena pracy i pracownika.
 • Organizacja czasu pracy.
 • Analiza i wartościowanie pracy.
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym.
 • Rekrutacja i selekcja kandydatów.
 • Zarządzanie karierą.
 • Budowanie i kierowanie zespołami.
 • Udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Zarządzanie talentami.
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie kadrami w firmach globalnych.
 • Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa.
 • Zarządzanie organizacją uczącą się.
 • Zarządzanie wiedzą.
 • Coaching i mentoring.