Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 29

E-mail: joanna.kopania@p.lodz.plGodziny przyjęć:

Konsultacje w sesji

05.09.2017r.     godz. 11.00-12.30

07.09.2017r.     godz. 14.00 – 15.30

Zaliczenia w sesji:

Z przedmiotów: Podstawy Projektowania Inżynierskiego, Recykling i Gospodarka Odpadami, BAT (Best Available Technique), Economics of Natural Resources and the Environment (ENRE) w dniach:

05.09.2017r.   godz. 12.30-13.30

 

 

 

 

 Obszary badawcze:

  1. Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie i organizacji.
  2. Usprawnienia w procesach produkcyjnych w aspekcie środowiskowym (zarządzanie energią, energetyka odnawialna, minimalizacja odpadów, gospodarka wodno-ściekowa, systemy zarządzania środowiskowego).
  3. Metody minimalizacji hałasu przemysłowego, transportowego, środowiskowego (hałas na stanowiskach pracy, hałas maszyn i urządzeń, mapy akustyczne w środowisku i w zakładach przemysłowych).
  4. Zarządzanie produkcją ( racjonalizacja procesu produkcyjnego w firmie, problematyka jakości w procesach produkcyjnych i wytwórczych, Lean Management, Lean Manufacturing).
  5. Możliwości wdrażania innowacji pro-środowiskowych w przedsiębiorstwach.
  6. Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w technikach wytwarzania produktu.