Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 29

E-mail: joanna.kopania@p.lodz.plGodziny przyjęć:

Konsultacje w sesji:

24.01.2018r., godz. 14.00-16.00, pokój 29

27.01.2018r., godz. 8.30-10.00, pokój 29

02.02.2018r.,  godz. 8.30-10.00, pokój 29

12.02.2018r., godz. 8.30-10.00, pokój 29

17.02.2018r., godz. 8.30-10.00, pokój 29

Zaliczenia w sesji z przedmiotów: EZNiOŚ ( kierunek ZiIP, stacjonarny i niestacjonarny ) i Inżynieria procesowa (kierunek IZ, stacjonarny i niestacjonarny):

27.01.2018r., godz. 10.00-11.00, sala K1

02.02.2018r.,  godz. 10.00-11.00, sala K5

12.02.2018r., godz. 10.00-11.00, sala K1

 

 

 

 

 

 Obszary badawcze:

  1. Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie i organizacji.
  2. Usprawnienia w procesach produkcyjnych w aspekcie środowiskowym (zarządzanie energią, energetyka odnawialna, minimalizacja odpadów, gospodarka wodno-ściekowa, systemy zarządzania środowiskowego).
  3. Metody minimalizacji hałasu przemysłowego, transportowego, środowiskowego (hałas na stanowiskach pracy, hałas maszyn i urządzeń, mapy akustyczne w środowisku i w zakładach przemysłowych).
  4. Zarządzanie produkcją ( racjonalizacja procesu produkcyjnego w firmie, problematyka jakości w procesach produkcyjnych i wytwórczych, Lean Management, Lean Manufacturing).
  5. Możliwości wdrażania innowacji pro-środowiskowych w przedsiębiorstwach.
  6. Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w technikach wytwarzania produktu.