Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: Piotrkowska 266

Numer pokoju: 19Godziny przyjęć:

Konsultacje w sesji letniej:

26.06.2017r. godz. 11-12.30 (poniedziałek)

27.06.2017r. godz. 10-11.30 (wtorek)

05.07.2017 g.11.30-14.00

24.06.2017r. godz. 08.30-10.00 (sobota)

01.07.2017r. godz.08.30-10.00 (sobota)

06,09.2017 (środa) godz. 10-11.30

12.09.2017 r. (wtorek) godz. 15-16.30

14.09.2017r  godz. 10,00-11.00

 

 Obszary badawcze:

Kultura organizacyjna, innowacyjność przedsiębiorstw, sektor MSP

Przykładowe obszary dyplomowania:

  1. Proces zarządzania w różnych typach organizacji.
  2. Wpływ otoczenia na funkcjonowanie firmy.
  3. Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania (m.in. outsourcing, benchmarking, lean management, reengineering itp.).
  4. Metody i techniki organizacji i zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach.
  5. Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwach.
  6. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach.
  7. Proces zarządzania zmianą organizacyjną
  8. Czynniki i metody rozwoju MSP – specyfika działania, bariery.
  9. Przedsiębiorczość i innowacyjność – istota, postawy, uwarunkowania
  10. Społeczna odpowiedzialność biznesu w dużym, małym i średnim przedsiębiorstw.