Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: Piotrkowska 266

Numer pokoju: 19Godziny przyjęć:

Konsultacje i egzaminy w sesji zimowej

26.01.2018 r. I termin egzaminu z podst. zarządzania logistyka I rok. godz. 11.15- 12.00 sala OZ 2

29.01.2018 r. II termin egzaminu z podst. zarządzania logistyka I rok. godz. 11.15- 12.00 sala OZ 2

02.02.2018 r. III termin egzaminu z podst. zarządzania logistyka I rok. godz. 11.15- 12.00 sala OZ 3

16.02.2018 r. IV termin poprawkowy  egzaminu z podst. zarządzania logistyka I rok. godz. 11.00 sala OZ 19

Konsultacje sala OZ 19

26.01.2018 r. godz. 12-13.30 (piątek)

27.01.2018 r. godz. 8.30- 10.oo (sobota)

29.01.2018 r. godz. 12-13.30 (poniedziałek)

02.02.2018 r. godz. 12-13.30 (poniedziałek)

16.02.2018 r. godz. 9.00-10.30 (piątek)

17.02.2018 r. godz. 8.30-10.00 (sobota)

 

 Obszary badawcze:

Kultura organizacyjna, innowacyjność przedsiębiorstw, sektor MSP

Przykładowe obszary dyplomowania:

  1. Proces zarządzania w różnych typach organizacji.
  2. Wpływ otoczenia na funkcjonowanie organizacji.
  3. Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania (m.in. outsourcing, benchmarking, lean management, reengineering itp.) w procesie funkcjonowania organizacji.
  4. Metody i techniki organizacji i zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach.
  5. Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwach (funkcje, znaczenie, istota).
  6. Czynniki i metody rozwoju MSP – specyfika działania, bariery.
  7. Przedsiębiorczość i innowacyjność – istota, postawy, uwarunkowania
  8. Społeczna odpowiedzialność biznesu w dużym, małym i średnim przedsiębiorstwie