Funkcje:


  Adres: Budynek B9 "Lodex"

  Numer pokoju: 21  Godziny przyjęć:

  Czwartek 1015 – 1145

   

  oraz dodatkowo w weekendy:

   

  sobota 11.03.2017, godz. 1015-1100

  sobota 25.03.2017, godz. 1015-1100

  sobota 08.04.2017, godz. 1015-1100

  sobota 13.05.2017, godz. 1415-1500

   

   

   

   

  SESJA EGZAMINACYJNA – LATO 2016/2017

  1. Terminy zaliczeń – zbiórka przed pok. 21 w bud. B-9 „LODEX”
  2. Zaliczenie przedmiotu: Zarządzanie środowiskowe – IBP, inż., sem VII, zaoczne – odbywa się na godzinach przyjęć

   

  22.06.2017 czwartek

  1215-1345 – GODZINY PRZYJĘĆ

  1415 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – IBP – inż., sem. VI – st. dzienne

  – zaległe zaliczenia (z wcześniejszych semestrów – st. dzienne i zaoczne)

  1515 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochroną Środowiska – IBP – inż., sem. VI – st. dzienne

  1630 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – ZIP – mgr., II0, sem. II – st. dzienne

  1815 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – ZIP – mgr., II0, sem. II – st. zaoczne

   

  26.06.2017 poniedziałek

  1015-1145 – GODZINY PRZYJĘĆ

   

  29.06.2017 czwartek

  1015-1145 – GODZINY PRZYJĘĆ

  1215 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – IBP – inż., sem. VI – st. dzienne

  – zaległe zaliczenia (z wcześniejszych semestrów – st. dzienne i zaoczne)

  1315 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochroną Środowiska – IBP – inż., sem. VI – st. dzienne

  1430 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – ZIP – mgr., II0, sem. II – st. dzienne

   

  01.07.2017 sobota

  1015-1145 – GODZINY PRZYJĘĆ

  1215 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – ZIP – mgr., II0, sem. II – st. zaoczne

   

  ———————————————————————————————————————————-

   

  07.09.2017 czwartek

  1315 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochroną Środowiska – IBP – inż., sem. VI – st. dzienne

  – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – IBP – inż., sem. VI – st. dzienne

  – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – ZIP – mgr., II0, sem. II – st. dzienne

  – zaległe zaliczenia (z wcześniejszych semestrów – st. dzienne i zaoczne)

  1515-1645 – GODZINY PRZYJĘĆ

  1715 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – ZIP – mgr., II0, sem. II – st. zaoczne

   

  08.09.2016 piątek

  1015-1145 – GODZINY PRZYJĘĆ  Obszary badawcze:

  Obszary badawcze/dyplomowania:

  1. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

  2. Zarządzanie ryzykiem zawodowym

  3. Badanie wypadków przy pracy

  4. Systemy zarządzania BHP

  5. Systemy Zarządzania Środowiskowego

  6. Gospodarka odpadami

  7. Bezpieczne użytkowanie maszyn i urządzeń

  8. Zintegrowane systemy zarządzania

  9. Zarządzanie wiedzą w zakresie bezpieczeństwa pracy
  10. Kapitał wiedzy/intelektualny w zakresie bezpieczeństwa pracy
  11. Kultura i klimat bezpieczeństwa pracy
  12. Strategia bezpieczeństwa pracy