Funkcje:


Adres: Budynek B9 "Lodex"

Numer pokoju: 21Godziny przyjęć:

Piątki do 24.11.2017 – godz. 17:00-18:30

Czwartki od 7.12.2017 – godz. 12:15 – 13:45

 

 

Niestety nie odbędą się godziny konsultacji w czwartek 30.11., a także w piątek 1.12., ze względu na uczestnictwo w konferencji.

 

Dodatkowe godziny konsultacji:

sobota 25.11. – godz 13-15

niedziela 10.12. godz. 10-12Obszary badawcze:

Obszary badawcze/dyplomowania:

1. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Zarządzanie ryzykiem zawodowym

3. Badanie wypadków przy pracy

4. Systemy zarządzania BHP

5. Systemy Zarządzania Środowiskowego

6. Gospodarka odpadami

7. Bezpieczne użytkowanie maszyn i urządzeń

8. Zintegrowane systemy zarządzania

9. Zarządzanie wiedzą w zakresie bezpieczeństwa pracy
10. Kapitał wiedzy/intelektualny w zakresie bezpieczeństwa pracy
11. Kultura i klimat bezpieczeństwa pracy
12. Strategia bezpieczeństwa pracy