Funkcje:


Numer pokoju: 18

Telefon kontaktowy: 42 631 37 54 wew. 22

E-mail: joanna.lecewicz-bartoszewska@p.lodz.plGodziny przyjęć:

GODZINY KONSULTACJI w semestrze letnim 20172018:

Od maja 2018:

czwartki 9:30 – 10:30

Dla dyplomantów konsultacje indywidualne, uzgadniane e-mail’owo.

 

SESJA EGZAMINACYJNA w semestrze letnim 2017/2018

28.06.2018 – godz. 9:30 – 12:00 pokój 18 –  egzaminy i zaliczenia przedmiotów prowadzonych przeze mnie dla wszystkich form studiów

06.09.2018 – godz. 9:30 – 12:00 pokój 18 –  egzaminy i zaliczenia przedmiotów prowadzonych przeze mnie dla wszystkich form studiów

 Obszary badawcze: