Funkcje:
Godziny przyjęć:

Konsultacje w sesji:

12.09.2017, godz. 10:00-12:00

14.09.2017, godz. 10:00-12:00

Poza sesją:

Czwartki 9:30 – 11:00

 Obszary badawcze: