Stanowisko uczelniane: asystent

Funkcje:


Adres: ul. Wólczańska 215

Numer pokoju: 18

E-mail: magdalena.wrobel-lachowska@p.lodz.plGodziny przyjęć:

poniedziałki 15:30-17:00 – oz 32BObszary badawcze:

Ergonomia

 • ergonomia przemysłowa,
 • ergonomia kognitywna,
 • ergonomia w HCI,
 • ergonomia wyrobu,
 • ergonomia dla osób starszych,
 • projektowanie stanowisk pracy,
 • ergonomia w logistyce.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 • wdrażanie systemów zarządzania BHP,
 • zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • bezpieczeństwo procesów pracy,
 • zasady i metody poprawy warunków pracy,
 • analiza stanu bhp w przedsiębiorstwie,
 • badanie warunków i środowiska pracy,
 • kultura bezpieczeństwa,
 • bhp w logistyce.

Logistyka

 • zarządzanie wiedzą w procesach logistycznych,
 • kompetencje w logistyce 4.0.