Stanowisko uczelniane: docent

Funkcje:


Adres: ul. Wólczańska 215

Numer pokoju: 12AGodziny przyjęć:

Wtorek godz. 18.15-20.00

 

Godziny konsultacji w sesji:

Pierwsza część sesji

22.06.2017r. godz. 8.30-10.00 (czwartek)

24.06.2017r. godz. 11.15-13.00 (sobota)

27.06.2017r. godz. 18.15-20.00 (wtorek)

29.06.2017r. godz. 8.30-10.00 (czwartek)

02.07.2017r. godz. 8.30-10.00 (niedziela)

04.07.2017r. godz. 18.15-20.00 (wtorek)

06.07.2017r. godz. 8.30-10.00 (środa)

 

Druga część sesji

05.09.2017r. godz. 18.15-20.00 (wtorek)

06.09.2017r. godz. 8.30-10.00 (środa)

10.09.2017r. godz. 8.30-10.00 (niedziela)

12.09.2017r. godz. 18.15-20.00 (wtorek)

13.09.2017r. godz. 8.30-10.00 (środa)

 

 

Terminy egzaminów i zaliczeń

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Przedmiot „Zarządzanie zapasami i zaopatrzeniem” – studia II stopnia, sem. III

Studia stacjonarne:

27.06.2017r. godz. 16.15-18.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

04.07.2017r. godz. 16.15-18.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

05.09.2017r. godz. 16.15-18.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

 

Studia niestacjonarne:

24.06.2017r. godz. 13.15-15.00 (sobota) sala Oz 329 (Aula)

02.07.2017r. godz. 10.15-12.00 (niedziela) sala Oz 125 B

10.09.2017r. godz. 10.15-12.00 (niedziela) sala Oz 125 A

 

Przedmiot „Ocena zgodności” – studia II stopnia, sem. III

Studia stacjonarne:

27.06.2017r. godz. 16.15-18.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

04.07.2017r. godz. 16.15-18.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

05.09.2017r. godz. 16.15-18.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

 

Studia niestacjonarne:

24.06.2017r. godz. 13.15-15.00 (sobota) sala Oz 329 (Aula)

02.07.2017r. godz. 10.15-12.00 (niedziela) sala Oz 125 B

10.09.2017r. godz. 10.15-12.00 (niedziela) sala Oz 125 A

 

Przedmiot „Dokumentacja systemu zarządzania jakością” – studia II stopnia, sem. II

Studia stacjonarne:

27.06.2017r. godz. 16.15-18.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

04.07.2017r. godz. 16.15-18.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

05.09.2017r. godz. 16.15-18.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

 

Studia niestacjonarne:

24.06.2017r. godz. 13.15-15.00 (sobota) sala Oz 329 (Aula)

02.07.2017r. godz. 10.15-12.00 (niedziela) sala Oz 125 B

10.09.2017r. godz. 10.15-12.00 (niedziela) sala Oz 125 A

 

Kierunek: Zarządzanie

Przedmiot „Dokumentacja w przedsiębiorstwie” – studia I stopnia, sem. VII

Studia stacjonarne:

27.06.2017r. godz. 16.15-18.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

04.07.2017r. godz. 16.15-18.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

05.09.2017r. godz. 16.15-18.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

 

Przedmiot „Dokumentacja w przedsiębiorstwie” – studia I stopnia, sem. VIII

Studia niestacjonarne:

24.06.2017r. godz. 13.15-15.00 (sobota) sala Oz 329 (Aula)

02.07.2017r. godz. 10.15-12.00 (niedziela) sala Oz 125 B

10.09.2017r. godz. 10.15-12.00 (niedziela) sala Oz 125 A

 

Kierunek: Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Przedmiot „Systemy zarządzania jakością i ocena zgodności” – studia I stopnia, sem. V

Studia stacjonarne:

27.06.2017r. godz. 16.15-18.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

04.07.2017r. godz. 16.15-18.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

05.09.2017r. godz. 16.15-18.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

 

Studia niestacjonarne:

24.06.2017r. godz. 13.15-15.00 (sobota) sala Oz 329 (Aula)

02.07.2017r. godz. 10.15-12.00 (niedziela) sala Oz 125 B

10.09.2017r. godz. 10.15-12.00 (niedziela) sala Oz 125 A

 

Przedmiot „Dokumentacja systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa pracy” – studia I stopnia, sem. VII

Studia stacjonarne:

27.06.2017r. godz. 16.15-18.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

04.07.2017r. godz. 16.15-18.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

05.09.2017r. godz. 16.15-18.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

 

Przedmiot „Dokumentacja systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa pracy” – studia I stopnia, sem. VIII

Studia niestacjonarne:

24.06.2017r. godz. 13.15-15.00 (sobota) sala Oz 329 (Aula)

02.07.2017r. godz. 10.15-12.00 (niedziela) sala Oz 125 B

10.09.2017r. godz. 10.15-12.00 (niedziela) sala Oz 125 A

 

Kierunek: Towaroznawstwo

Przedmiot „Zarządzanie jakością i ocena zgodności” – studia I stopnia, sem. V

Studia stacjonarne:

27.06.2017r. godz. 16.15-18.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

04.07.2017r. godz. 16.15-18.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

05.09.2017r. godz. 16.15-18.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)Obszary badawcze: