Stanowisko uczelniane: docent

Funkcje:


Adres: ul. Wólczańska 215

Numer pokoju: 12AGodziny przyjęć:

Wtorek godz. 18:15-20:00

Uwaga:

Ostateczny termin oddania projektów – 03.02.2018 (sobota).

 

Godziny konsultacji w sesji:

Pierwsza część sesji

25.01.2018r. godz. 8.30-10.00 (czwartek)

25.01.2018r. godz. 17.15-19.00 (czwartek) – dyplomanci

27.01.2018r. godz. 10.15-12.00 (sobota)

30.01.2018r. godz. 18.15-20.00 (wtorek)

01.02.2018r. godz. 8.30-10.00 (czwartek)

01.02.2018r. godz. 17.15-19.00 (czwartek) – dyplomanci

03.02.2018r. godz. 8.30-10.00 (sobota) – dyplomanci

03.02.2018r. godz. 10.15-12.00 (sobota)

 

Druga część sesji

13.02.2018r. godz. 18.15-20.00 (wtorek)

15.02.2018r. godz.   8.30-10.00 (czwartek)

15.02.2018r. godz. 16.00-17.30 (czwartek) – dyplomanci

18.02.2018r. godz. 10.15-12.00 (niedziela)

 

 

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Przedmiot „Zarządzanie zapasami i zaopatrzeniem” – studia II stopnia, sem. III

Studia stacjonarne:

25.01.2018r. godz. 10.15-12.00, sala Oz 124 B

30.01.2018r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

01.02.2018r. godz. 15.15-17.00, sala Oz 13

13.02.2018r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

 

Studia niestacjonarne:

27.01.2018r. godz.   8.30-10.00, sala Oz 329 (Aula)

03.02.2018r. godz. 12.15-14.00, sala Oz 329 (Aula)

18.02.2018r. godz.  8.30-10.00, sala Oz 329 (Aula)

 

Przedmiot „Ocena zgodności” – studia II stopnia, sem. III

Studia stacjonarne:

25.01.2018r. godz. 10.15-12.00, sala Oz 124 B

30.01.2018r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

13.02.2018r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

 

Studia niestacjonarne:

27.01.2018r. godz.   8.30-10.00, sala Oz 329 (Aula)

03.02.2018r. godz. 12.15-14.00, sala Oz 329 (Aula)

18.02.2018r. godz.  8.30-10.00, sala Oz 329 (Aula)

 

Przedmiot „Dokumentacja w systemach zarządzania jakością” – studia II stopnia, sem. II

Studia stacjonarne:

25.01.2018r. godz. 10.15-12.00, sala Oz 124 B

30.01.2018r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

13.02.2018r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

 

Studia niestacjonarne:

27.01.2018r. godz.   8.30-10.00, sala Oz 329 (Aula)

03.02.2018r. godz. 12.15-14.00, sala Oz 329 (Aula)

18.02.2018r. godz.  8.30-10.00, sala Oz 329 (Aula)

 

Kierunek: Zarządzanie

Przedmiot „Dokumentacja w przedsiębiorstwie” – studia I stopnia, sem. VII

Studia stacjonarne:

26.01.2018r. godz.  8.30-10.00, sala Oz 124 B

30.01.2018r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

13.02.2018r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

 

Studia niestacjonarne:

27.01.2018r. godz.   8.30-10.00, sala Oz 329 (Aula)

03.02.2018r. godz. 12.15-14.00, sala Oz 329 (Aula)

18.02.2018r. godz.  8.30-10.00, sala Oz 329 (Aula)

 

Kierunek: Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Przedmiot „Systemy zarządzania jakością i ocena zgodności” – studia I stopnia, sem. V

Studia stacjonarne:

26.01.2018r. godz. 10.15-12.00, sala

30.01.2018r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

13.02.2018r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

 

Studia niestacjonarne:

27.01.2018r. godz.   8.30-10.00, sala Oz 329 (Aula)

03.02.2018r. godz. 12.15-14.00, sala Oz 329 (Aula)

18.02.2018r. godz.  8.30-10.00, sala Oz 329 (Aula)

 

Przedmiot „Dokumentacja systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa pracy” – studia I stopnia, sem. VII

Studia stacjonarne:

25.01.2018r. godz. 10.15-12.00, sala Oz 124 B

30.01.2018r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

13.02.2018r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

 

Studia niestacjonarne:

27.01.2018r. godz.   8.30-10.00, sala Oz 329 (Aula)

03.02.2018r. godz. 12.15-14.00, sala Oz 329 (Aula)

18.02.2018r. godz.  8.30-10.00, sala Oz 329 (Aula)

 

 

Kierunek: Towaroznawstwo

Przedmiot „Zarządzanie jakością i ocena zgodności” – studia I stopnia, sem. V

Studia stacjonarne:

26.01.2018r. godz. 8.30-10.00, sala Oz 124 B

30.01.2018r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

13.02.2018r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

 

 

 Obszary badawcze: