Stanowisko uczelniane: profesor nadzwyczajny

Funkcje:


Adres: Wólczańska 215, Łódź

Numer pokoju: 30

Telefon kontaktowy: 42 631 36 81

E-mail: marianna.greta@p.lodz.plGodziny przyjęć:

środa 9-11; piątek 7.30-8.15

Dyżury w czasie sesji: piątek 10-12; sobota 8:30-10

egz.

przedmiotrodzaj studiówTermin egz.miejsce
Polityka regionalna Unii EuropejskiejEL

sem. 5

1)  26.01.2018 g. 10-11

2)  02.02.2018 g. 10-11

3)  16.02.2018 g. 10-11

30
Historia myśli ekonomicznejEL1)  27.01.2018.g. 9-10

2)  16.02.2018 g. 9-10

30
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarczeEL1)  27.01.2018.g. 9-10

2)  16.02.2018 g. 9-10

30


Obszary badawcze:

gospodarka światowa, integracja w świecie, integracja Polski ze Wspólnotami, region, rozwój regionalny, samorządność terytorialna, wielofunkcyjny rozwój wsi i rolnictwa, zarządzanie pomocą strukturalną na polskim i europejskim rynku pracy, polityka regionalna; polityki wspólnotowe, fundusze strukturalne; sektor MSP na Jednolitym Rynku Europejskim