Funkcje:
Godziny przyjęć:

Środa  12-14,

Piątek 15:30 -16:30

GODZINY KONSULTACJI w sesji egzaminacyjnej:

24.06.2017 – od 12-14,

29.06.2017 – od 12-14,

01.07.2017 – od 12-14,

05.07.2017 – od 12-14,

05.09.2017 – od 12-14,

09.09.2017 – od 12-14

13.09.2017 – od 16-18

TERMINY EGZAMINÓW w sesji egzaminacyjnej:

24.06.2017- sala Oz 125 B – 8;15 – 10;00  Systemy Zarządzania Jakością, sala Oz 124 B 10;15 -12;00 Akredytacja Certyfikacja Normalizacja,

29.06.2017 – sala 124 B – 8;15 -10;00 – Systemy Zarządzania Jakością, Akredytacja Certyfikacja Normalizacja, – sala 124 B, 10;15 – 12;00 Systemy Jakości w Logistyce, Normalizacja i Zarządzanie Jakością,

01.07.2017- sala Oz 125 B – 8;15 – 10;00  Systemy Zarządzania Jakością, sala Oz 32 A

10;15 -12;00 Akredytacja Certyfikacja Normalizacja,

 

05.07.2017 – sala 124 B – 8;15 -10;00 – Systemy Zarządzania Jakością, Akredytacja Certyfikacja Normalizacja, – sala 124 B, 12;15 – 14;00 Systemy Jakości w Logistyce, Normalizacja i Zarządzanie Jakością

07.09.2017 – sala 124 B – 8;15 -10;00 – Systemy Zarządzania Jakością, Akredytacja Certyfikacja Normalizacja, – sala 124 B, 10;15 – 12;00 Systemy Jakości w Logistyce, Normalizacja i Zarządzanie Jakością

05.09.2017 – sala 124 B – 8;15 -10;00 – Systemy Zarządzania Jakością, Akredytacja Certyfikacja Normalizacja, – sala 124 B, 10;15 – 12;00 Systemy Jakości w Logistyce, Normalizacja i Zarządzanie Jakością

09.09.2017 – sala 124 B – 8;15 -10;00 – Systemy Zarządzania Jakością, Akredytacja Certyfikacja Normalizacja, – sala 124 B, 10;15 – 12;00 Systemy Jakości w Logistyce, Normalizacja i Zarządzanie Jakością.Obszary badawcze: