Funkcje:
Godziny przyjęć:

Środa  10:00 – 12:00 (z wyjątkiem terminów Rad Wydziału)

Piątek 15:30 -16:30

 Obszary badawcze: