Funkcje:
Godziny przyjęć:

SEMESTR

Poniedziałek – godz. 9.30-11.00, p. 225 (LODEX)

SESJA

23.06.2017 (piątek) – g. 9.30-11.00

24.06.2017(sobota) – g. 10.30-12.00

25.06.2017 (niedziela) – g. 14.00-15.30

27.06.2017 (wtorek) – g. 10.30-12.00

29.06.2017 (czwartek) – g. 9.30-11.00

01.07.2017 (sobota) – g. 10.00-11.30

04.09.2017 (poniedziałek) – g. 11.30-13.00

06.09.2017 (środa) – g. 8.35-10.05

EGZAMINY

23.06.2017 (piątek) – g. 11.00 – p. 225

27.06.2017 (wtorek) – g. 12.00 – p. 225

06.09.2017 (środa) – g. 8.35 – p. 225Obszary badawcze:

 • Sztuczna inteligencja,
 • Rynki energii,
 • Analiza techniczna,
 • Rynek kapitałowy,
 • Rynek walutowy,
 • Rynek terminowy,
 • E-commerce,
 • Bazy danych,
 • Bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych,
 • Prognozowanie zmian zagospodarowania przestrzennego,
 • Wycena nieruchomości.