Aktualności

W imieniu Organizatorów zapraszamy studentów i absolwentów uczelni, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, MBA, podyplomowych lub inżynierskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2013 roku do udziału w XII edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:

–  etyka biznesu,

–  zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych,

–  społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),

–  ład korporacyjny,

–  innowacyjność społeczna w gospodarce,

–  dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance,

–  przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

 

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres konkurs@kpf.pl i powinno ono zawierać:

– wypełniony formularz zgłoszeniowy (POBIERZ: https://www.kpf.pl/pliki/konkurs/formularz_2017.pdf),

– skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy (zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu),

– egzemplarz zgłaszanej pracy oraz streszczenie w pliku DOC/DOCX lub PDF.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2017 roku

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej www.kpf.pl i na profilu Facebook Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców.

RegulaminPoprzednia aktualnośćKolejna aktualność