Pracownicy Wydziału rozwijają swoje kompetencje odbywając staże naukowe w kraju i za granicą.

Staże zagraniczne w latach 2009-2021

UczelniaPracownicy
LIS-Cross National Data Centre in Luxemburgprof. dr hab. Filip Chybalski
dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz, profesor uczelni
University of Vienna, Austriaprof. dr hab. Filip Chybalski
dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz, profesor uczelni
VŠB – Technical University, Czech Republicdr Sebastian Bakalarczyk, doktor honoris causa
Vysoka Schola Podnikani, Czech Republicdr inż. Katarzyna Szymańska
Novia – University of Applied Sciences, Finlandprof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk
ESIEE Paris, Franceprof. dr hab. Jacek Otto
prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk
Grenoble Ecole de Management, Franceprof. dr hab. Jacek Otto
prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk
HEC-Paris, Francedr hab. Karol Marek Klimczak, profesor uczelni
University Cergy Pontoise, Francedr hab. Edyta Pietrzak, profesor uczelni
University of Nantes, Franceprof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk
Universitè Pierre Mendes, Franceprof. dr hab. Jacek Otto
University of Extremadura, Spainprof. dr hab. Filip Chybalski
dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz, profesor uczelni
Universidad deNavarra, Spaindr hab. Karol Marek Klimczak, profesor uczelni
University of Twente, The Netherlandsprof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
Wageningen University, The Netherlands
University of Applied Sciences, Lithuaniadr hab. Robert Stanisławski, profesor uczelni
The Kauno University of Applied Sciences, Lithuaniadr hab. Robert Stanisławski, profesor uczelni
University of Latvia, Latviadr hab. Robert Stanisławski, profesor uczelni
Brandenburgische Technische Universität Cottbus–Senftenberg(BTU), Germanydr inż. Joanna Kopania
Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe, Germanydr hab. Edyta Pietrzak, profesor uczelni
Technologie Park – Technologie Zentrum, Germanydr hab. Małgorzata Golińska-Pieszyńska
Universitat Hildesheim – the State University in Brest, Germanydr hab. Robert Stanisławski, profesor uczelni
Universidade Europeia, Portugalprof. dr hab. Jacek Otto
prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk
The West University of Timisoara, Romaniadr hab. Robert Stanisławski, profesor uczelni
Matej Bel University, Sloveniaprof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk
University of Maribor, Sloveniadr inż. Joanna Kopania
International University of Aviation, Ukrainedr inż. Maciej Bielecki
dr Anna Stankiewicz-Mróz
The National Academy of Finance, Ukrainedr hab. Robert Stanisławski, profesor uczelni
dr inż. Katarzyna Szymańska
V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukrainedr inż. Maciej Bielecki
dr Anna Stankiewicz-Mróz
Yale School of Management, USAdr hab. Karol Marek Klimczak, profesor uczelni
Budapest Business School, Hungarydr hab. Edyta Pietrzak, profesor uczelni
University of Perugia, Italyprof. dr hab. Jacek Otto
prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk
dr inż. Katarzyna Boczkowska

Staże krajowe w latach 2015-2020

UczelniaPracownicy
Akademia im. L. Koźmińskiego, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimidr Anna Stankiewicz-Mróz
Akademia Obrony Narodowejprof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik
Instytut Nauk Ekonomicznych PANdr inż. Tomasz Jasiński
Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Edyta Pietrzak, profesor uczelni
Politechnika Poznańska, Zakład Logistykidr inż. Barbara Galińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczychprof. dr hab. Filip Chybalski
Wojskowa Akademia Technicznaprof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik