Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • współopiekunka organizacji studenckiej "Enactus"

Adres: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 237

Telefon kontaktowy: (42) 631 37 59 - sekretariat

E-mail: mirella.baranska-fischer@p.lodz.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-3583-0381


Godziny przyjęć:

Semestr letni – wrzesień 2022 r. – sesja egz.

Wtorek – godz. 18.00-19.00 – Teams lub email  – st. stacjonarne

Niedziela – godz. 20.00-21.00 – Teams lub email  – st. niestacjonarne

 


Obszary badawcze:

Zarządzanie innowacyjnością przedsiębiorstw

Rozwój i komercjalizacja produktów

Marketingowa działalność organizacji – szanse, zagrożenia, perspektywy rozwoju

Marketing mix

Innowacje w przedsiębiorstwie

Zachowania nabywców

Badania marketingowe

Nowoczesne techniki sprzedaży

Marketing relacji