Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Członek Rady Kierunków Studiów: Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania

Adres: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 237

Telefon kontaktowy: (42) 631-37-59

E-mail: robert.blazlak@p.lodz.pl

www: https://sites.google.com/site/rblazlak

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-3673-7701


Godziny przyjęć:

Drodzy studenci

Konsultacje semestr zimowy

czwartek 8.30-10.00 IFE pok.11 – Accenture Room

Dear students

Consultations – Winter semester

Thursday 8.30-10.00 IFE room 11 – Accenture Room


Obszary badawcze:

Innowacje i zarządzanie innowacjami, transfer i marketing technologii, zarządzanie procesami, zarządzanie marketingowe.