Wszelkie informacje znajdziesz pod adresem https://p.lodz.pl/arch/pl/akademickie-centrum-zaufania