Wszystkie niezbędne informacje dotyczące domów studenckich dostępne są pod adresem: 

https://www.p.lodz.pl/pl/administracja-osiedla-akademickiego-politechniki-lodzkiej