NIE SAMĄ NAUKĄ STUDENT ŻYJE. DOŁĄCZ DO ORGANIZACJI STUDENCKICH I PRZEKONAJ SIĘ O TYM

Oto nasze propozycje:

ENACTUS POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Adres e-mail: enactus.tul@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/enactus.TUL
Strona www: http://enactus.p.lodz.pl/pl/
Prezes:
Opiekunowie: dr Mirella Barańska-Fischer, dr inż. Magdalena Wróbel-Lachowska, dr hab. Małgorzata Koszewska, profesor uczelni

Działalność organizacji związana jest z tworzeniem i realizowaniem projektów dotyczących problemów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych zarówno w lokalnej, jak i globalnej społeczności, propagowaniem zasad CSR-u oraz rozwijaniem cech przedsiębiorczych u członków. Beneficjentami projektów są osoby wykluczone społecznie (np. bezrobotni, niepełnosprawni). Misją organizacji jest poprawa jakości życia beneficjentów w widoczny sposób poprzez tworzenie projektów, które mają realne przełożenie na szansę generowania zysku.

KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI EXPERIENCE

Adres e-mail: kolonaukowe.experience@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/kn.experience
Strona www: https://knexperience.p.lodz.pl/
Prezes: Monika Lenart

Opiekunowie: dr Jarosław Lendzion, dr Anna Stankiewicz-Mróz

Zajmujemy się realizacją projektów z dziedziny HR, które umożliwiają członkom koła praktyczne wykorzystywanie wiedzy. KN Experience to samorealizacja oraz rozwijanie swoich umiejętności przy jednoczesnym zdobywaniu kompetencji miękkich. Najbardziej ambitni członkowie mają możliwość koordynowania przebiegu realizowanych projektów, a także urzeczywistnienia własnych pomysłów. Dla członków koła organizowane są szkolenia z zakresu umiejętności miękkich i twardych. Zdobytą wiedzę wykorzystujemy biorąc udział w konkursach oraz współorganizując wydarzenia zarówno wydziałowe, jak i ogólnokrajowe. Zajmujemy się również działalnością naukową poprzez udział w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych. Experience to ludzie, którzy je tworzą, ich pasje, aspiracje i dążenia.

KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ I KONSULTINGU

Adres e-mail: knzpik@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/KNZPiK/
Prezes: Kinga Asiedu
Opiekunowie: dr inż. Marek Sekieta, dr inż. Irena Jałmużna, dr inż. Anna Walaszczyk

Zajmujemy się głównie działaniami z zakresu zarządzania, produkcji oraz logistyki. Współpracujemy z firmami z województwa łódzkiego, aby bliżej poznać w praktyce to, czym chcemy zajmować się w przyszłości. Organizujemy wyjazdy do zagranicznych fabryk takich jak BMW oraz Porsche. W ten sposób stwarzamy członkom naszego koła możliwość szerszego spojrzenia na najnowsze techniki organizacji produkcji oraz wykorzystywanie najnowszej technologii. W skład naszego koła wchodzą głównie studenci kierunków: Zarządzanie, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Członkowie naszego koła publikują wyniki prac badawczych prowadzonych wspólnie z wykładowcami naszego wydziału.

KOŁO NAUKOWE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU „CSR”

Adres e-mail:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/csr.politechnika.lodzka
Prezes: Magdalena Sadowska
Opiekun: dr inż. Aleksandra Makowska

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają w swoich działaniach interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy też relacje z różnymi grupami interesariuszy, a w szczególności z pracownikami. Nasze koło jest międzywydziałową organizacją studencką funkcjonująca od 3 grudnia 2020 r. na Politechnice Łódzkiej. Koło otwarte jest dla wszystkich zainteresowanych studentów, również spoza Politechniki Łódzkiej. Organizacja powstała w celu pogłębiania oraz propagowania wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Członkowie koła zamierzają rozpocząć współpracę z przedsiębiorcami oraz zdobyć praktyczne doświadczenia z wyżej wymienionego zakresu. Chcielibyśmy również współpracować z innymi funkcjonującymi na Politechnice Łódzkiej kołami zajmującymi się podobną tematyką.


KOŁO NAUKOWE Start It Up

Adres e-mail:
Facebook: https://www.facebook.com/Start-It-Up-100158332487933
Instagram: https://www.instagram.com/sknstartitup/
Prezes: Leonardo Chwiałkowski-Maricato
Opiekunowie: dr Maciej Szczepańczyk, dr inż. Paweł Pietras, dr Sebastian Bakalarczyk, doktor honoris causa

Działalność naszego Koła w głównej mierze jest związana z propagowaniem przedsiębiorczości wśród społeczności akademickiej. Członkowie Koła mają możliwość brania udziału w spotkaniach osób, które posiadają spore doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej i chętnie dzielą się swoją historią, opowiadając o swoich sukcesach ale też o porażkach by ustrzec nas przed popełnianiem podobnych błędów. Jest to zespół ludzi, którzy swoją karierę zawodową też wiążą ze stworzeniem własnego biznesu czy też brania udziału przy budowaniu Startupów. Realizujemy szkolenia z tematyki szeroko rozumianego zarządzania, marketingu, zdobywania partnerów czy też pracy projektowej. Inicjatywa dzięki której zawdzięczamy powstanie naszego Koła i która została bardzo ciepło przyjęta przez naszych odbiorców było wydarzenie „Otwarci na Biznes – Złap biznesowy mindset”

Otwarci na Biznes to nowa inicjatywa przeznaczona dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką zakładania działalności gospodarczych, startupów oraz pokrewnych zagadnień. Pierwsze kroki w tworzeniu własnego biznesu bywają trudne dlatego podczas wydarzenia uczestnicy mają możliwość uzyskania niezwykle cennej i treściwej wiedzy od osób, które przeszły już tę drogę z zadowalającym rezultatem. Z wielką chęcią są skłonni podzielić się swoim doświadczeniem oraz ustrzec przed często popełnianymi błędami.

Jakie są cele organizowanych spotkań ONB?

  • Aktywizacja przedsiębiorczości wśród wszystkich zainteresowanych
  • Tworzenie zintegrowanej społeczności wokół tematyki związanej z biznesem
  • Przekazanie konkretnych informacji na temat zakładania własnych biznesów oraz otrzymywania na nie dofinansowania
  • Promowanie wszelkiej aktywności przedsiębiorczej
  • Wymiana doświadczeń z osobami, które swoje pierwsze kroki w biznesie mają już za sobą oraz poznanie ich ścieżki sukcesu
  • Łączenie ludzi z pasją

Czy udział w spotkaniach Otwarci na Biznes jest darmowy?

Tak, wszystkie spotkania organizowane w ramach społeczności Otwarci na Biznes są bezpłatne.

ZACHĘCAMY DO PODEJMOWANIA AKTYWNOŚCI W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

dr Joanna Sośnicka
Koordynator ds. organizacji studenckich
Adres e-mail: joanna.sosnicka@p.lodz.pl

Ponad to zachęcamy do zapoznania się z ofertą Stowarzyszenia Studentów IAESTE:

Komitet Lokalny IAESTE
Politechnika Łódzka (PLO)
al. Politechniki 7 (III DS PŁ)
93-590 Łódź
e-mail: iaeste.plo@iaeste.pl
www: http://plo.iaeste.pl/

Praktyki w ramach Międzynarodowego Programu Praktyk IAESTE
dla studentów PŁ