Koordynator ds. współpracy społeczno-gospodarczej –
dr inż. Marek Sekieta

Koordynator ds. studiów obcojęzycznych i wymiany studentów –
dr inż. Dagna Siuda

Koordynator ds. organizacji studenckich –
dr Joanna Sośnicka

Koordynator ds. osób niepełnosprawnych –
dr inż. Aleksandra Polak-Sopińska

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ ds. Centrum Kształcenia Międzynarodowego –
dr inż. Małgorzata Gumola-Kardas