Konferencje

Poszczególne jednostki Wydziału organizują cykliczne konferencje i seminaria naukowe:

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie Rozwojem Organizacji”

 

Image
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie Rozwojem Organizacji”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie Rozwojem Organizacji” organizowana jest przez Katedrę Zarządzania PŁ od 2007 roku. Początkowo odbywała się co roku, a od 2015 roku organizowana jest co dwa lata. Dotychczas odbyło się 10 edycji, w których wzięło udział 1320 uczestników, w tym pracowników polskich uczelni oraz przedstawicieli przedsiębiorstw. Konferencja dotyczy ogólnych problemów współczesnego zarządzania rozwojem organizacji, przy czym poszczególne jej edycje poświęcone były problemom szczegółowym jak: zarządzaniu przedsiębiorstwami w warunkach rozwoju wysokich technologii, współpracy, koopetycji i konkurencyjności organizacji gospodarczych, zarządzaniu rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, roli kadry kierowniczej i kultury organizacyjnej w rozwoju organizacji, zjawiskom kryzysu w przedsiębiorstwach i sieci międzyorganizacyjnych, a także wyzwaniom wynikającym z przemysłu 4.0. 

Zobacz krótki film z poprzednich edycji Konferencji (lata 2007-2017)

Zobacz film z X Jubileuszowej edycji Konferencji w 2019 roku 

Więcej na temat konferencji  
http://www.konferencjakz.p.lodz.pl/

2. Międzynarodowa Konferencja Emerytalna PenCon Pensions Conference

 

Image
Międzynarodowa Konferencja Emerytalna PenCon Pensions Conference

Międzynarodowa Konferencja Emerytalna PenCon Pensions Conference jest organizowana przez Katedrę Zarządzania w cyklu dwuletnim. Adresowana jest do przedstawicieli środowiska akademickiego oraz do praktyków, zajmujących się różnymi aspektami funkcjonowania współczesnych systemów emerytalnych. Na konferencji prezentowane są m.in. referaty, podejmujące od strony teoretycznej i empirycznej problematykę reform emerytalnych, ich ekonomicznych, finansowych, demograficznych, prawnych oraz organizacyjnych uwarunkowań, relacji międzypokoleniowych czy zarządzania instytucjami sektora emerytalnego. Wyniki prezentowanych badań odnoszą się zarówno do perspektywy makro (gospodarka, rynek pracy), jak i mikro (jednostka, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo). Materiały konferencyjne z PenCon2018 są indeksowane w bazie Web of Science Core Collection. 

Więcej na temat konferencji  
http://pensionsconference.org/

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna Ergonomia Niepełnosprawnym

 

Image
Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna Ergonomia Niepełnosprawnym

Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna Ergonomia Niepełnosprawnym organizowana jest przez Katedrę Zarządzania Produkcją i Logistyki PŁ od 1995 roku. Początkowo odbywała się w cyklu rocznym, a od 2013 roku w cyklu dwuletnim. Konferencja „Ergonomia niepełnosprawnym” jest jedyną tego rodzaju konferencją w Polsce i za granicą. Dotychczas odbyło się 11 jej edycji, w których wzięli udział przedstawiciele wielu środowisk: naukowcy, praktycy, osoby z niepełnosprawnościami, lekarze, projektanci, psychologowie, pracownicy instytucji państwowych (Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Urzędów Pracy itp.) oraz pracodawcy osób niepełnosprawnych. Celem konferencji jest przedstawienie czynników wpływających na aktywizację życia osób z niepełnosprawnościami, problemów, jakie napotykają przy włączaniu się w życie społeczne i zawodowe oraz przy wykonywaniu codziennych podstawowych czynności. Kolejnym celem jest zaprezentowanie dorobku badawczego i projektowego oraz potrzeb, wynikających z praktycznego działania na rzecz tych osób. Efekty konferencji to wymiana wiedzy oraz najnowszych rozwiązań organizacyjnych, technicznych, ICT, architektonicznych, społecznych, medycznych z zakresu ergonomii dla osób z niepełnosprawnościami w interdyscyplinarnym środowisku naukowym. 

Więcej na temat konferencji  
http://www.mken.wzip.pl/pl/

4. Międzynarodowa Konferencja Zarządzania Produkcją i Opakowań

 

Image
Międzynarodowa Konferencja Zarządzania Produkcją i Opakowań

Międzynarodowa Konferencja Zarządzania Produkcją i Opakowań organizowana jest przez Katedrę Zarządzania Produkcją i Logistyki od 2007 roku w cyklu dwuletnim. Początkowo konferencja odbywała się co roku i była podzielona na konferencję „Zarządzanie Produkcją” oraz konferencję „Produkt i Opakowanie”. Do 2020 roku obyło się dziewięć edycji konferencji, ostatnia odbyła się 25-26.11.2021 r. Łącznie w konferencji wzięło udział 860 osób, wśród których wymienić można przedstawicieli świata nauki z kraju i za granicy oraz przedsiębiorców. Znamienne dla konferencji jest zgromadzenie wśród jej uczestników, przy okazji każdej z edycji, znaczącej liczby przedstawicieli świata biznesu (ok. 40%), celem podkreślenia praktycznego wymiaru wydarzenia. Konferencja dotyczy problematyki zarządzania produkcją i opakowań z różnych perspektyw, do których zaliczyć można np. przemysł Industry 4.0. (edycja w 2018 r.), zarządzanie i bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw (edycja w 2016 r.) czy normalizacja w procesach zarządzania (edycja planowana na 2021 r.). Patronat nad konferencją pełni Komitet Inżynierii Produkcji PAN, Polska Akademia Umiejętności, a przez ostatnie trzy edycje – Urząd Marszałkowski w Łodzi. 

Kontakt z Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego: 
anna.walaszczyk@p.lodz.pl 

Więcej na temat konferencji: 
https://icpm.p.lodz.pl/

Strona dziala - zabbix