Circular Week 2021

Seminarium branżowe pt. „Kształtowanie proekologicznych zachowań rynkowych – wyzwanie dla nauki i gospodarki” 13.10.2021 r.

Image
CircularWeek 2021

Seminarium koncentruje się na budowaniu i promowaniu innowacyjnej gospodarki z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Jest wydarzeniem współorganizowanym w ramach CircularWeek 2021 (https://circularweek.org/) przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

CELE SEMINARIUM:

  • Wymiana doświadczeń dotyczących szans i zagrożeń związanych z wdrażaniem polityki zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego pomiędzy naukowcami, przedstawicielami biznesu i organizacji otoczenia biznesowego.
  • Prezentacja wyników badań dotyczących kształtowania i promowania proekologicznych zachowań rynkowych.
  • Prezentacja praktycznych rozwiązań w obszarze rozwoju zrównoważonego wdrażanych przez przedsiębiorstwa.
  • Prezentacja oferty organizacji otoczenia biznesowego w kontekście wdrażania rozwiązań proekologicznych.
  • Prezentacja strategii urzędów i instytucji w kontekście realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu i GOZ.

ODBIORCY:

Przedsiębiorstwa zainteresowane wymianą informacji, networkingiem w zakresie proekologicznych zachowań producentów i konsumentów, zrównoważonego rozwoju, gospodarki obiegu zamkniętego, LCA.

PROGRAM WYDARZENIA :

Program wydarzenia obejmuje dyskusje panelowe, rozmowy ze specjalistami z różnych środowisk oraz wystąpienia ekspertów, które są niezwykle istotne z punktu widzenia wyzwań społecznych, naukowych i ekonomicznych, a także sesję posterową młodych naukowców.

Umożliwi to nie tylko wymianę poglądów, ale także inicjowanie oraz umacnianie współpracy między uczelniami i instytucjami a przedsiębiorcami w zakresie obecnych trendów w zielonej gospodarce.

Szczegółowy program wydarzenia w formacie pdf jest TUTAJ

Image
KSZTAŁTOWANIE PROEKOLOGICZNYCH ZACHOWAŃ RYNKOWYCH

KSZTAŁTOWANIE PROEKOLOGICZNYCH
ZACHOWAŃ RYNKOWYCH

wyzwanie dla nauki i gospodarki
Data: 13.10.2021
Godziny: 9:00–16:30
Miejsce: Zatoka Sportu
Aleja Politechniki 10
Łódź

 

 

KOMITET NAUKOWY

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska,
Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania

Prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło, Prorektor ds. rozwoju
Prof. dr hab. Jacek Otto
Prof. dr hab. Agnieszka Baruk
Prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk
Prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik
Prof. dr hab. Filip Chybalski
Dr hab. inż. Andrzej Marcinkowski, prof. uczelni
Dr hab. Małgorzata Koszewska, prof. uczelni
Dr hab. Anna Adamik, profesor uczelni
Dr hab. Dariusz Siudak, profesor uczelni
Dr hab. Robert Stanisławski, profesor uczelni
Dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz, profesor uczelni
Dr hab. Anna Walecka, profesor uczelni
Dr hab. inż. Grzegorz Szymański, profesor uczelni
Dr inż. Marek Sekieta, docent
Dr inż. Irena Jałmużna
Dr inż. Anna Dyląg
Dr inż. Sylwia Flaszewska
Dr inż. Dagna Siuda

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca:
Dr inż. Joanna Kopania

Mgr Alicja Musiał-Paczkowska
Dr inż. Marek Sekieta, docent
Dr inż. Jacek Gralewski
Mgr inż. Anna Kozieł
Mgr inż. Paweł Haręża
Mgr Aida Stępniak
Dr inż. Dagna Siuda
Dr hab. inż. Grzegorz Szymański
Dr inż. Jan Królikowski
Mgr Jacek Komorowski
Mgr Michał Bolimowski
Mgr Dariusz Hryniewiecki

Image
instytut energetyki
Image
Młodzi w Łodzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image
patronat PŁ
Image
patronat honorowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attachments
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
Circular Week 2021
Image
logo
Image
urząd miasta łodzi - logo
Image
smart łódzkie - logo
Image
PŁ - logo
Image
marszałek województwa łódzkiego - logo

Strona dziala - zabbix