Scientific internships

Pracownicy Wydziału rozwijają swoje kompetencje odbywając staże naukowe w kraju i za granicą.

Image
Francja
Professor Magdalena Grębosz-Krawczyk PhD DSc on an internship at the University of Nantes, France
Image
w ramach stażu na University of Latvia w Łotwie
on an internship at the University of Latvia
Image
dr hab. Karol Marek Klimczak, profesor uczelni w ramach stażu na Universidad de Navarra w Hiszpanii
Associate Professor Karol Klimczak PhD DA on an internship at the Universidad de Navarra, Spain
Image
prof. dr hab. Filip Chybalski w ramach stażu na University of Vienna w Austrii
Professor Filip Chybalski, PhD DA on an internship at the University of Vienna, Austria
Image
dr inż. Katarzyna Boczkowska, prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk oraz prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska w ramach stażu na University of Perugia we Włoszech
Katarzyna Boczkowska PhD, Professor Magdalena Grębosz-Krawczyk PhD DSc and Professor Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Ph.D., D.Sc. on an internship at the University of Perugia, Italy

 

Image
dr Sebastian Bakalarczyk, doktor honoris causa w ramach stażu na VŠB – Technical University w Czechach
Sebastian Bakalarczyk PhD DHC on an internship at VŠB – Technical University, Czech Republic
Image
prof. dr hab. Jacek Otto oraz prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska w ramach stażu na Uniwersytecie Europeia w Lizbonie w Portugalii
Professor Jacek Otto and Professor Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Ph.D., D.Sc. on an internship at the Univerisity Europeia in Lisbon, Portugal

 

Internships abroad in 2009-2022

University

LIS-Cross National Data Centre in Luxemburg


University of Vienna, Austria
 

VŠB - Technical University, Czech Republic

Vysoka Schola Podnikani, Czech Republic

Novia – University of Applied Sciences, Finland

ESIEE Paris, France


Grenoble Ecole de Management, France

 

HEC-Paris, France

University Cergy Pontoise, France

University of Nantes, France

Universitè Pierre Mendes, France

University of Extremadura, Spain
 

Universidad deNavarra, Spain

University of Twente, The Netherlands

Wageningen University, The Netherlands

University of Applied Sciences, Lithuania

The Kauno University of Applied Sciences, Lithuania

University of Latvia, Latvia

Brandenburgische Technische Universität Cottbus–Senftenberg (BTU), Germany

Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe, Germany

Technologie Park – Technologie Zentrum, Germany

Universitat Hildesheim – the State University in Brest, Germany

Universidade Europeia, Portugal

 

The West University of Timisoara, Romania

Matej Bel University, Slovenia


University of Maribor, Slovenia

International University of Aviation, Ukraine
 

The National Academy of Finance, Ukraine


V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine


Yale School of Management, USA

Budapest Business School, Hungary

University of Perugia, Italy


 

Employee(s)

Professor Filip Chybalski, PhD DA
Associate Professor Edyta Marcinkiewicz PhD DSc

Professor Filip Chybalski, PhD DA
Associate Professor Edyta Marcinkiewicz PhD DSc

Sebastian Bakalarczyk PhD DHC

Katarzyna Szymańska PhD

Professor Magdalena Grębosz-Krawczyk PhD DSc

Professor Jacek Otto
Professor Magdalena Grębosz-Krawczyk PhD DSc

Professor Jacek Otto
Professor Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Ph.D., D.Sc.
Professor Magdalena Grębosz-Krawczyk PhD DSc

Associate Professor Karol Klimczak PhD DA

Associate Professor Edyta Pietrzak PhD DA

Professor Magdalena Grębosz-Krawczyk PhD DSc

Professor Jacek Otto

Professor Filip Chybalski, PhD DA
Associate Professor Edyta Marcinkiewicz PhD DSc

Associate Professor Karol Klimczak PhD DA

Professor Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Ph.D., D.Sc.

 

Associate professor Robert Stanisławski PhD DA

Associate professor Robert Stanisławski PhD DA

Associate professor Robert Stanisławski PhD DA

Joanna Kopania PhD


Associate Professor Edyta Pietrzak PhD DA

Małgorzata Golińska-Pieszyńska PhD DA

Associate professor Robert Stanisławski PhD DA

Professor Jacek Otto
Professor Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Ph.D., D.Sc.
Professor Magdalena Grębosz-Krawczyk PhD DSc

Associate professor Robert Stanisławski PhD DA

Professor Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Ph.D., D.Sc.
Professor Magdalena Grębosz-Krawczyk PhD DSc

Joanna Kopania PhD

Maciej Bielecki PhD
Anna Stankiewicz-Mróz PhD

Associate professor Robert Stanisławski PhD DA
Katarzyna Szymańska PhD

Maciej Bielecki PhD
Anna Stankiewicz-Mróz PhD

Associate Professor Karol Klimczak PhD DA

Associate Professor Edyta Pietrzak PhD DA

Professor Jacek Otto
Professor Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Ph.D., D.Sc.
Professor Magdalena Grębosz-Krawczyk PhD DSc
Katarzyna Boczkowska PhD

National internships in 2015-2022

University

Akademia im. L. Koźmińskiego, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Akademia Obrony Narodowej

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Politechnika Poznańska, Zakład Logistyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych

Wojskowa Akademia Techniczna

 

Employee(s)

Anna Stankiewicz-Mróz PhD
 

Professor Andrzej Szymonik

Tomasz Jasiński PhD

Associate Professor Edyta Pietrzak PhD DA

 

Barbara Galińska PhD

Professor Filip Chybalski, PhD DA
 

Professor Andrzej Szymonik

 

Strona dziala - zabbix