Staże naukowe

Pracownicy Wydziału rozwijają swoje kompetencje odbywając staże naukowe w kraju i za granicą.

Image
Francja
prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk w ramach stażu na University of Nantes we Francji
Image
w ramach stażu na University of Latvia w Łotwie
w ramach stażu na University of Latvia w Łotwie
Image
dr hab. Karol Marek Klimczak, profesor uczelni w ramach stażu na Universidad de Navarra w Hiszpanii
dr hab. Karol Marek Klimczak, profesor uczelni w ramach stażu na Universidad de Navarra w Hiszpanii
Image
prof. dr hab. Filip Chybalski w ramach stażu na University of Vienna w Austrii
prof. dr hab. Filip Chybalski w ramach stażu na University of Vienna w Austrii
Image
dr inż. Katarzyna Boczkowska, prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk oraz prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska w ramach stażu na University of Perugia we Włoszech
dr inż. Katarzyna Boczkowska, prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk oraz prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska w ramach stażu na University of Perugia we Włoszech

 

Image
dr Sebastian Bakalarczyk, doktor honoris causa w ramach stażu na VŠB – Technical University w Czechach
dr Sebastian Bakalarczyk, doktor honoris causa w ramach stażu na VŠB – Technical University w Czechach
Image
prof. dr hab. Jacek Otto oraz prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska w ramach stażu na Uniwersytecie Europeia w Lizbonie w Portugalii
prof. dr hab. Jacek Otto oraz prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska w ramach stażu na Uniwersytecie Europeia w Lizbonie w Portugalii

 

 Staże zagraniczne w latach 2009-2021

Uczelnia

LIS-Cross National Data Centre in Luxemburg


University of Vienna, Austria
 

VŠB - Technical University, Czech Republic

Vysoka Schola Podnikani, Czech Republic

Novia – University of Applied Sciences, Finland

ESIEE Paris, France


Grenoble Ecole de Management, France

 

HEC-Paris, France

University Cergy Pontoise, France

University of Nantes, France

Universitè Pierre Mendes, France

University of Extremadura, Spain
 

Universidad deNavarra, Spain

University of Twente, The Netherlands

Wageningen University, The Netherlands

University of Applied Sciences, Lithuania

The Kauno University of Applied Sciences, Lithuania

University of Latvia, Latvia

Brandenburgische Technische Universität Cottbus–Senftenberg (BTU), Germany

Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe, Germany

Technologie Park – Technologie Zentrum, Germany

Universitat Hildesheim – the State University in Brest, Germany

Universidade Europeia, Portugal

 

The West University of Timisoara, Romania

Matej Bel University, Slovenia


University of Maribor, Slovenia

International University of Aviation, Ukraine
 

The National Academy of Finance, Ukraine


V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine


Yale School of Management, USA

Budapest Business School, Hungary

University of Perugia, Italy


 

Pracownicy

prof. dr hab. Filip Chybalski
dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz, profesor uczelni

prof. dr hab. Filip Chybalski
dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz, profesor uczelni

dr Sebastian Bakalarczyk, doktor honoris causa

dr inż. Katarzyna Szymańska

prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk

prof. dr hab. Jacek Otto
prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk

prof. dr hab. Jacek Otto
prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk

dr hab. Karol Marek Klimczak, profesor uczelni

dr hab. Edyta Pietrzak, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk

prof. dr hab. Jacek Otto

prof. dr hab. Filip Chybalski
dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz, profesor uczelni

dr hab. Karol Marek Klimczak, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

 

dr hab. Robert Stanisławski, profesor uczelni

dr hab. Robert Stanisławski, profesor uczelni

dr hab. Robert Stanisławski, profesor uczelni

dr inż. Joanna Kopania


dr hab. Edyta Pietrzak, profesor uczelni

dr hab. Małgorzata Golińska-Pieszyńska

dr hab. Robert Stanisławski, profesor uczelni

prof. dr hab. Jacek Otto
prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk

dr hab. Robert Stanisławski, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk

dr inż. Joanna Kopania

dr inż. Maciej Bielecki
dr Anna Stankiewicz-Mróz

dr hab. Robert Stanisławski, profesor uczelni
dr inż. Katarzyna Szymańska

dr inż. Maciej Bielecki
dr Anna Stankiewicz-Mróz

dr hab. Karol Marek Klimczak, profesor uczelni

dr hab. Edyta Pietrzak, profesor uczelni

prof. dr hab. Jacek Otto
prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk

dr inż. Katarzyna Boczkowska

Staże krajowe w latach 2015-2020

Uczelnia

Akademia im. L. Koźmińskiego, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Akademia Obrony Narodowej

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Politechnika Poznańska, Zakład Logistyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych

Wojskowa Akademia Techniczna

 

Pracownicy

dr Anna Stankiewicz-Mróz
 

prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik

dr inż. Tomasz Jasiński

dr hab. Edyta Pietrzak, profesor uczelni

 

dr inż. Barbara Galińska

prof. dr hab. Filip Chybalski
 

prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik

 

Strona dziala - zabbix