Wykaz wydawnictw

Wykaz wydawnictw, publikujących recenzowane monografie naukowe, ogłasza Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.). Obejmuje on 36 wydawnictw na poziomie II (w dyscyplinie: Nauki o zarządzaniu i jakości – 300 pkt) oraz 779 wydawnictw na poziomie I (w dyscyplinie: Nauki o zarządzaniu i jakości – 100 pkt) 

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej zostało zaklasyfikowane jako wydawnictwo z I poziomu. 

Image
Wydawnictwo PŁ

Opublikuj monografię w Wydawnictwie PŁ 

https://wydawnictwo.p.lodz.pl/informacja-dla-autorow

Strona dziala - zabbix