Formularze do pobrania

Informujemy, że od 01.09.2022 r. wszelkie wnioski i podania kierowane do dziekanatu (właściwego Prodziekana, Prorektora) należy generować za pośrednictwem WebDziekanatu z zakładki: podania i wnioski.

Wnioski niezawierające właściwego kodu kreskowego - złożone w innej formie, nie będą przyjmowane przez pracowników Wydziału.

------

 

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania spraw studenckich na Wydziale Organizacji i Zarządzania obowiązują ujednolicone formularze, służące do składania podań w typowych sprawach studenckich. 

Skorzystaj z formularzy podań, które możesz pobrać z serwisu WebDziekanat lub tych, które wskazujemy poniżej: 

Drogi Studencie pamiętaj o tym, że: 

  • podanie należy wypełnić czytelnie z odpowiednim uzasadnieniem, 
  • podanie wolne należy wypełnić jeśli nie ma formularza dotyczącego Twojej sprawy, 
  • podanie do rektora należy wypełnić w przypadku odwołania od decyzji prodziekana w sprawie skreślenia z listy studentów, 
  • wniosek o ustalenie obniżonej opłaty za braki punktowe/czesne wraz z opinią  Wydziałowej Rady Samorządu należy złożyć nie później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć lub od zajścia okoliczności stanowiącej podstawę do zwolnienia z opłaty. 

Starannie przygotowane podanie złóż osobiście w godzinach pracy dziekanatu, wrzuć do skrzynki umieszczonej w dziekanacie lub prześlij pocztą na adres dziekanatu. Jeśli Twoja sprawa jest wyjątkowo pilna, zgłoś się na dyżur do prodziekana ds. studenckich. 

Strona dziala - zabbix