EU-CAB – Comparative Analyses of European Identities in Business and Every-Day Behaviour

Nazwa projektu: EU-CAB – Comparative Analyses of European Identities in Business and Every-Day Behaviour
Realizowany w ramach programu: Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego i współfinansowanym przez Unię Europejską
Czas trwania projektu: październiku 2018 r. – grudzień 2021 r.
Cel projektu: Celem projektu jest zbadanie, w jakim stopniu ostatnio zauważalny zwrot w stronę państw narodowych w sferze społecznej i ekonomicznej, wynikający z kryzysu migracyjnego, wpływa na tożsamość i zachowania ludzi. 
Projekt obejmuje terenowe badania empiryczne w obszarze studiów społecznych. Uczestnicy podczas wizyt studyjnych zdobywają kompetencje w zakresie metodologii badań, współpracy w międzynarodowym zespole oraz wiedzę o innych krajach europejskich, a także o funkcjonowaniu Europy jako całości. 
Koordynator projektu:
Duale Hochschule BadenWürttemberg
Partnerzy:
EM Strasbourg Business School,
Lodz University of Technology,
University of Cergy-Pontoise,
University Institute of Maia ISMAI,
Budapest Business School,
Porto Polytechnic, University of Lodz,
South-Eastern Finland University of Applied Sciences,
Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ:
dr hab. Edyta Pietrzak, profesor uczelni 
dr Joanna Sośnicka

Image
EU-CAB

Strona dziala - zabbix