Technologia w zarządzaniu organizacją

Przedsiębiorstwa funkcjonujące w XXI wieku działają w wymagających warunkach ery Industry 4.0., gdzie w tzw. SMART WORLD przenikają się dwie rzeczywistości funkcjonowania – realna i wirtualna. Stan ten powoduje, że era narzuca organizacjom określone priorytety i wyzwania w zakresie niezbędnych zmian.

Organizacje w przeszłości były postrzegane jako kompilacje zadań, produktów, pracowników, centrów zysków i procesów, dziś są one coraz częściej postrzegane jako inteligentne systemy zaprojektowane do zarządzania szeroko pojętą wiedzą oraz bazującymi na niej technologiami. Specyfikę czasów dostrzegają badacze tego obszaru, stąd swoje badania koncentrują wokół problemów wykorzystania różnego typu technologii dla usprawniania procesów zarządzania organizacjami ery Industry 4.0. Analizują oni zarówno rozwiązania istotne dla MSP, jak i dla większych organizacji w kontekście mikro, mezo, oraz makro. Badacze próbują także przygotowywać w tym zakresie wsparcie dla różnych branż i sektorów z perspektywy kluczowych dla współczesnego rynku płaszczyzn.

Główne zagadnienia to zarządzanie nowymi technologiami w wybranych branżach (tekstylnej, medycznej, samochodowej, energetycznej, spożywczej, sektorze high-tech, itp.) oraz problemy odnoszące się do stosowania nowoczesnych aplikacji i rozwiązań technologicznych we współczesnych organizacjach gospodarczych (m.in. innowacje marketingowe w obszarze social media marketingu, reklamie w wyszukiwarkach internetowych, technologie informatyczne, rozwiązania techniczne wspierające logistykę, gospodarkę magazynową, produkcję, zarządzanie, współpracę przedsiębiorstw itp.).

W szczególny sposób badania skupiają się na aspektach innowacyjności, zwłaszcza systemów, metod, strategii i narzędzi wspierania wynalazczości oraz open innovation w rozwoju polskich i europejskich przedsiębiorstw. Ważnymi dla badaczy tego obszaru zagadnieniami są także problemy tworzenia, funkcjonowania i rozwoju inteligentnych organizacji, a zwłaszcza zarządzanie ich bezpieczeństwem, (eko)logistyką oraz odpowiedzialną społecznie budową przewagi konkurencyjnej.

Strona dziala - zabbix