Ewaluacja działalności naukowej

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników, reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawanie stopni i tytułów, a  także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. 

Przelicz swoje sloty

Strona dziala - zabbix