Projekty badawcze

M. Koszewska, (koordynator projektu w PŁ), SAPIENS – Sustainability And Procurement in International, European, and National Systems, Horyzont 2020: Marie Skłodowska-Curie Actions, Research Networks: Innovative Training Networks (ITN), projekt koordynowany przez University of Turin, okres realizacji: 2021-2025. W ramach projektu przez Politechnikę Łódzką realizowane będą min. następujące tematy badawcze:

  • SAP (sustainability and procurement) tools for circular textiles: Supervisor: Małgorzata Koszewska – PŁ, Co-supervisor E. Andersson (University of Copenhagen- Center for textile research)
  • Delivering SAP through collaboration: supervisor: Rodrigo Lozano University of Gävle) Department of Engineering and Sustainable Develop. / Center of Logistics and Innovative Production (CLIP), co-supervisor: Małgorzata Koszewska – PŁ
  • Adavanced Training Course ATC w obszarze: Sustainability in the Supply Chain (Lead: Koszewska, Politechnika Łódzka; EW; OVAM), Lodz (Poland) realizacja: zespół Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ

M. Grębosz-Krawczyk, Place branding (r)evolution – the management of the smart city brand, projekt nr PPN/BEK/2018/1/00154/DEC/1, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), Program im. Bekkera, okres realizacji: 2019.

A. I. Baruk (członek zespołu ds. marketingu, kierownik projektu – Jędrzej Krupiński), Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju, NCBiR, BIOSTRATEG 2/297267/14/NCBR/2016, okres realizacji: 2016-2019.

M. Koszewska (koordynator projektu), Visegrad Strategic Grant Prospects of the Visegrad cooperation in promoting a sustainable consumption and production model, Visegrad Fund, No. 31410066, okres realizacji: 2014-2016.

I. Wilk, Uwarunkowania rozwoju proekologicznej działalności marketingowej na rynku usług ekoagroturystycznych w Polsce, MNiSzW, N N115 119539, okres realizacji: 2010-2012.

Strona dziala - zabbix