Popularyzacja nauki

Image
Platon

“Kto usilnie chce zakosztować każdej nauki, z radością idzie się uczyć i nigdy nie ma dość.”

— Platon

Badania naukowe to nasza pasja. Ich wyniki rozpowszechniamy w środowisku akademickim w formie publikacji w periodykach lub monografiach naukowych, czy też wystąpień podczas krajowych i międzynarodowych konferencji. Jednak ostatecznym celem naszej działalności badawczej jest wspieranie zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz ogólnego dobrobytu. Dlatego staramy się popularyzować wyniki naszych badań na szerszej arenie, uczestnicząc w debatach eksperckich, publikując artykuły popularno-naukowe, starając się przedstawić owoce naszej pracy możliwe najszerszemu gronu odbiorców. Lubimy dzielić się naszą pasją i zarażać nią innych, a także wykorzystywać naszą wiedzę wspierając decydentów w kreowaniu strategii i polityk, realizowanych w organizacjach prywatnych i publicznych, czy też na poziomie krajowym bądź międzynarodowym. 

Strona dziala - zabbix