Studia Dualne na Kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Image
LEGO

Projekt pt. „Studia dualne na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: Studia Dualne na Kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18
Całkowita kwota realizacji Projektu: 2 700 751,26 zł
Dofinansowanie z EFS: 2 619 728,72 zł

 

Studia dualne na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

to innowacyjna metoda równoległego kształcenia praktycznego, zakładająca realizację zajęć dydaktycznych w uczelni w trybie niestacjonarnym i zajęć praktycznych, odbywanych u pracodawcy z uwzględnieniem wszystkich efektów kształcenia, przewidzianych w programie kształcenia. Kształcenie praktyczne obejmuje 864 godzin stażu (za które stażysta otrzymuje wynagrodzenie) w przedsiębiorstwach w każdym roku akademickim oraz realizowanie przedmiotów praktycznych, prowadzonych przez praktyków biznesowych. W trakcie studiów zaplanowano bezpłatne zagraniczne wizyty studyjne oraz letnie szkoły, w ramach których istnieje możliwość odbywania bezpłatnych kursów, kończących się egzaminami certyfikującymi. Ponadto studenci uzyskają możliwość uczestnictwa w dodatkowym kursie języka angielskiego, kończącym się egzaminem certyfikującym TELC (The European Language Certificates).

Studia dualne I stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

w trybie niestacjonarnym realizowane jest 8 semestrów, które kończą się egzaminem dyplomowym i zdobyciem tytułu zawodowego inżyniera. Ponieważ odbycie równoległych staży wraz z realizacją efektów kształcenia na studiach stacjonarnych byłoby niemożliwe, dlatego posłużono się innowacyjnym rozwiązaniem, polegającym na osadzeniu studiów dualnych w programie studiów niestacjonarnych. W każdym roku akademickim studenci uczęszczają na zajęcia w uczelni, które realizowane są w weekendy. Umożliwia to realizację płatnych staży oraz przedmiotów praktycznych w przedsiębiorstwach, które odbywać się będą w wybrane dni tygodnia. Po ukończeniu studiów dualnych absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na dowolnym kierunku.

Partnerami przemysłowymi Wydziału Organizacji i Zarządzania w programach kształcenia praktycznego są następujące firmy:

 • BROWIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
 • Delia Cosmetics Sp. z o.o.
 • FLEXTRONICS LOGISTICS POLAND Sp. z o. o.
 • Izodom 2000 Polska Sp. z o.o.
 • LUMILEDS POLAND S.A.
 • Nowa Szkoła Sp. z o.o.
 • ROSSMANN SDP Sp. z o. o.
 • Poczta Polska S.A.Belayo Ltd S.K.A
 • Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o.
 • Sonoco Poland – Packaging Services Sp. z o.o.
 • Corning Optical Communications Polska
 • Przedsiębiorstwo Prywatne Reza
 • Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Pliki do pobrania:

Treść (rozbudowana)
1. Zadanie – Zajęcia z pracodawcami
Celem zadania jest uruchomienie kształcenia praktycznego w toku studiów, a efektem tych działań będzie podniesienie praktycznych kompetencji studentów.

Realizacja: w trakcie realizacji
2. Zadanie – Program staży
Celem zadania jest podniesienie praktycznych kompetencji 24 studentów w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji poprzez staże w firmach.

Realizacja: w trakcie realizacji
3. Zadanie – Wizyty studyjne

Celem zadania jest rozwój kompetencji menedżerskich wśród studentów, poprzez organizację pięciu wizyt studyjnych dla grupy studentów opartych na bazie Nowego Jedwabnego Szlaku.

 

W dniach 3-12.11.2022r. jedenastu studentów Studiów Dualnych, realizowanych na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydziału OiZ, wraz z ich czterema opiekunami, odbyło wizytę studyjną do Stanów Zjednoczonych – stan Nowy Jork. Jej wiodącym obszarem tematycznym było Industry 4.0 oraz branża TSL. Zrealizowane spotkania umożliwiły wskazanie znaczenia różnic kulturowych w procesach biznesowych, pokazanie specyfiki Stanów Zjednoczonych w kontekście współpracy biznesowej z lokalnymi firmami oraz zaznajomienie studentów z potencjałem ekonomicznym kraju.

Dzień I

Przelot na trasie Warszawa – Frankfurt nad Menem – Nowy Jork

Trasę Frankfurt nad Menem – Nowy Jork uczestnicy Projektu pokonali Boeing-iem 747 (potocznie nazywanym Jumbo Jet-em) – szerokokadłubowym samolotem pasażerskim, przeznaczonym do lotów dalekiego zasięgu. Jest on jednym z największych samolotów odrzutowych na świecie, mogącym zabrać na pokład, w zależności od wersji i konfiguracji, od 366 do 660 pasażerów.

Image
Lotnisko Frankfurt nad Menem
Lotnisko Frankfurt nad Menem
Image
W trakcie lotu 2
W trakcie lotu 2
Image
Boeing 747
Boeing 747
Image
W trakcie lotu 1
W trakcie lotu 1


Dzień II

Drugiego dnia uczestnicy Projektu spotkali się z Konsulem Generalnym RP w Nowym Jorku oraz jego zastępcą. Konsulat jest jedną z najważniejszych polskich placówek konsularnych na świecie. W trackie rozmów studenci zostali zapoznani z funkcją Konsula, którego główne zadanie polega na dbaniu o interesy państwa wysyłającego oraz jego obywateli oraz na popieraniu rozwoju stosunków gospodarczych i kulturalnych między państwem wysyłającym a przyjmującym. Poznali też ciekawą historię samej siedziby konsulatu, którą od 1973 jest De Lamar House, przy 233 Madison Avenue, Aleja Madisona, zbudowany w 1905 i będący wówczas rezydencją milionera Josepha Raphaela De Lamar.

Następnie studenci odwiedzili Columbia Univeristy of New York. Tam wysłuchali wykładu na temat „Radical Retail Leadership”, który specjalnie dla nich poprowadził Profesor Mark Cohen, dyrektor działu badań związanych z marketingiem w handlu detalicznym. Dalej zwiedzili kampus uniwersytecki – zarówno jego starą, jak i nową część. Uniwersytet Columbia należy do tzw. Ligi Bluszczowej (Ivy League), obejmującej osiem prywatnych uniwersytetów badawczych w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych, uznawanych za najlepsze szkoły na świecie.

Image
Konsulat RP w Nowym Jorku 1
Konsulat RP w Nowym Jorku 1
Image
Konsulat RP w Nowym Jorku 4
Konsulat RP w Nowym Jorku 4
Image
Columbia Univeristy of New York 3
Columbia Univeristy of New York 3
Image
Konsulat RP w Nowym Jorku 2
Konsulat RP w Nowym Jorku 2
Image
Columbia Univeristy of New York 1
Columbia Univeristy of New York 1
Image
Columbia Univeristy of New York 4
Columbia Univeristy of New York 4
Image
Konsulat RP w Nowym Jorku 3
Konsulat RP w Nowym Jorku 3
Image
Columbia Univeristy of New York 2
Columbia Univeristy of New York 2

 


Dzień III

Drugiego dnia uczestnicy Projektu spotkali się z Konsulem Generalnym RP w Nowym Jorku oraz jego zastępcą. Konsulat jest jedną z najważniejszych polskich placówek konsularnych na świecie. W trackie rozmów studenci zostali zapoznani z funkcją Konsula, którego główne zadanie polega na dbaniu o interesy państwa wysyłającego oraz jego obywateli oraz na popieraniu rozwoju stosunków gospodarczych i kulturalnych między państwem wysyłającym a przyjmującym. Poznali też ciekawą historię samej siedziby konsulatu, którą od 1973 jest De Lamar House, przy 233 Madison Avenue, Aleja Madisona, zbudowany w 1905 i będący wówczas rezydencją milionera Josepha Raphaela De Lamar.

Następnie studenci odwiedzili Columbia Univeristy of New York. Tam wysłuchali wykładu na temat „Radical Retail Leadership”, który specjalnie dla nich poprowadził Profesor Mark Cohen, dyrektor działu badań związanych z marketingiem w handlu detalicznym. Dalej zwiedzili kampus uniwersytecki – zarówno jego starą, jak i nową część. Uniwersytet Columbia należy do tzw. Ligi Bluszczowej (Ivy League), obejmującej osiem prywatnych uniwersytetów badawczych w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych, uznawanych za najlepsze szkoły na świecie.

Image
Statua Wolności
Statua Wolności
Image
Memoriał World Trade Center
Memoriał World Trade Center
Image
National September 11 Museum
National September 11 Museum
Image
Na wyspie Liberty Island
Na wyspie Liberty Island
Image
World Trade Center II 1
World Trade Center II 1
Image
Symbol Wall Street
Symbol Wall Street
Image
Muzeum Imigracji
Muzeum Imigracji
Image
World Trade Center II 2
World Trade Center II 2
Image
Stock Exchange
Stock Exchange


Dzień IV

Drugiego dnia uczestnicy Projektu spotkali się z Konsulem Generalnym RP w Nowym Jorku oraz jego zastępcą. Konsulat jest jedną z najważniejszych polskich placówek konsularnych na świecie. W trackie rozmów studenci zostali zapoznani z funkcją Konsula, którego główne zadanie polega na dbaniu o interesy państwa wysyłającego oraz jego obywateli oraz na popieraniu rozwoju stosunków gospodarczych i kulturalnych między państwem wysyłającym a przyjmującym. Poznali też ciekawą historię samej siedziby konsulatu, którą od 1973 jest De Lamar House, przy 233 Madison Avenue, Aleja Madisona, zbudowany w 1905 i będący wówczas rezydencją milionera Josepha Raphaela De Lamar.

Następnie studenci odwiedzili Columbia Univeristy of New York. Tam wysłuchali wykładu na temat „Radical Retail Leadership”, który specjalnie dla nich poprowadził Profesor Mark Cohen, dyrektor działu badań związanych z marketingiem w handlu detalicznym. Dalej zwiedzili kampus uniwersytecki – zarówno jego starą, jak i nową część. Uniwersytet Columbia należy do tzw. Ligi Bluszczowej (Ivy League), obejmującej osiem prywatnych uniwersytetów badawczych w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych, uznawanych za najlepsze szkoły na świecie.

Image
Port Authority Bus Terminal 1
Port Authority Bus Terminal 1
Image
Nowojorska Biblioteka Publiczna 1
Nowojorska Biblioteka Publiczna 1
Image
Grand Central Terminal 1
Grand Central Terminal 1
Image
Rockefeller Center 1
Rockefeller Center 1

 

Image
Port Authority Bus Terminal 2
Port Authority Bus Terminal 2
Image
Nowojorska Biblioteka Publiczna 2
Nowojorska Biblioteka Publiczna 2
Image
Grand Central Terminal 2
Grand Central Terminal 2
Image
Rockefeller Center 2
Rockefeller Center 2

 

Image
Port Authority Bus Terminal 3
Port Authority Bus Terminal 3
Image
Nowojorska Biblioteka Publiczna 3
Nowojorska Biblioteka Publiczna 3
Image
Nowojorska Biblioteka Publiczna 4
Nowojorska Biblioteka Publiczna 4
Image
Grand Central Terminal 3
Grand Central Terminal 3

 

Image
Manhattan nocą 1
Manhattan nocą 1
Image
Manhattan nocą 2
Manhattan nocą 2


Dzień V

Drugiego dnia uczestnicy Projektu spotkali się z Konsulem Generalnym RP w Nowym Jorku oraz jego zastępcą. Konsulat jest jedną z najważniejszych polskich placówek konsularnych na świecie. W trackie rozmów studenci zostali zapoznani z funkcją Konsula, którego główne zadanie polega na dbaniu o interesy państwa wysyłającego oraz jego obywateli oraz na popieraniu rozwoju stosunków gospodarczych i kulturalnych między państwem wysyłającym a przyjmującym. Poznali też ciekawą historię samej siedziby konsulatu, którą od 1973 jest De Lamar House, przy 233 Madison Avenue, Aleja Madisona, zbudowany w 1905 i będący wówczas rezydencją milionera Josepha Raphaela De Lamar.

Następnie studenci odwiedzili Columbia Univeristy of New York. Tam wysłuchali wykładu na temat „Radical Retail Leadership”, który specjalnie dla nich poprowadził Profesor Mark Cohen, dyrektor działu badań związanych z marketingiem w handlu detalicznym. Dalej zwiedzili kampus uniwersytecki – zarówno jego starą, jak i nową część. Uniwersytet Columbia należy do tzw. Ligi Bluszczowej (Ivy League), obejmującej osiem prywatnych uniwersytetów badawczych w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych, uznawanych za najlepsze szkoły na świecie.

Image
Central Park 1
Central Park 1
Image
Central Park 3
Central Park 3
Image
Central Park 2
Central Park 2
Image
Central Park 4
Central Park 4
Image
Central Park 5
Central Park 5


Dzień VI

W kolejny dzień wizyty studyjnej studenci odwiedzili m.in. firmę Apparel, w której szyte są ubrania tworzone przez największych projektantów na świecie (m.in. Calvina Kleina, Ralpha Laurena, Karla Lagerfelda czy Marca Jacobsa). O historii firmy, jej rozwoju oraz przebiegu procesu produkcyjnego opowiedział sam jej prezes – Teddy Sadaka. Koncern posiada fabryki w Nowym Jorku, Chinach oraz na Dominikanie.

Następnie odbył się rejs promem po rzece Hudson, na trasie West Midtown – Downtown, dzięki czemu uczestnicy wizyty zobaczyli miasto z kolejnej perspektywy – perspektywy wody.

Image
Firma Apparel
Firma Apparel
Image
Rejs promem po rzece Hudson 3
Rejs promem po rzece Hudson 3
Image
Rejs promem po rzece Hudson 1
Rejs promem po rzece Hudson 1
Image
Rejs promem po rzece Hudson 4
Rejs promem po rzece Hudson 4
Image
Rejs promem po rzece Hudson 2
Rejs promem po rzece Hudson 2


Dzień VII

Siódmego dnia odbyła się wycieczka do Waszyngtonu. Zwiedzanie tego pięknego miasta rozpoczęło się od Kapitolu, pełniącego funkcję siedziby Kongresu Stanów Zjednoczonych (amerykańskiego parlamentu). Tam, pod opieką niezwykle charyzmatycznej przewodniczki, studenci poznali historię Ojców Założycieli Stanów Zjednoczonych. Przybliżono im drogę Ameryki do zbudowania silnego i niezależnego państwa, jednoczącego wiele kultur i narodów, które kształtują dzisiejszą gospodarkę kraju. Następnie udali się pod Pomnik Waszyngtona, upamiętniający prezydenturę George’a Washingtona. W trakcie wycieczki odbyło się również spotkanie w Ambasadzie RP, gdzie uczestnicy wyjazdu mieli przyjemność rozmawiać z przedstawicielami różnych Wydziałów, w tym m.in. Nauki, Edukacji i Technologii czy Promocji Handlu i Inwestycji. W drodze powrotnej podjechali pod Biały Dom – oficjalną rezydencję i miejsce pracy prezydentów USA.

Image
Ambasada RP w Waszyngtonie
Ambasada RP w Waszyngtonie
Image
Kapitol 3
Kapitol 3
Image
Biały Dom
Biały Dom
Image
Kapitol 1
Kapitol 1
Image
Kapitol 4
Kapitol 4
Image
Kapitol 2
Kapitol 2
Image
Pomnik Waszyngtona
Pomnik Waszyngtona

 

 

Dzień VIII

Siódmego dnia odbyła się wycieczka do Waszyngtonu. Zwiedzanie tego pięknego miasta rozpoczęło się od Kapitolu, pełniącego funkcję siedziby Kongresu Stanów Zjednoczonych (amerykańskiego parlamentu). Tam, pod opieką niezwykle charyzmatycznej przewodniczki, studenci poznali historię Ojców Założycieli Stanów Zjednoczonych. Przybliżono im drogę Ameryki do zbudowania silnego i niezależnego państwa, jednoczącego wiele kultur i narodów, które kształtują dzisiejszą gospodarkę kraju. Następnie udali się pod Pomnik Waszyngtona, upamiętniający prezydenturę George’a Washingtona. W trakcie wycieczki odbyło się również spotkanie w Ambasadzie RP, gdzie uczestnicy wyjazdu mieli przyjemność rozmawiać z przedstawicielami różnych Wydziałów, w tym m.in. Nauki, Edukacji i Technologii czy Promocji Handlu i Inwestycji. W drodze powrotnej podjechali pod Biały Dom – oficjalną rezydencję i miejsce pracy prezydentów USA.

Image
Firma FreeAxez 1
Firma FreeAxez 1
Image
Port of New York & New Jersey 1
Port of New York & New Jersey 1
Image
Port of New York & New Jersey 2
Port of New York & New Jersey 2
Image
Firma FreeAxez 2
Firma FreeAxez 2
Image
Port of New York & New Jersey 3
Port of New York & New Jersey 3
Image
Firma FreeAxez 3
Firma FreeAxez 3
Image
Port of New York & New Jersey 4
Port of New York & New Jersey 4


Dzień IX – X

Siódmego dnia odbyła się wycieczka do Waszyngtonu. Zwiedzanie tego pięknego miasta rozpoczęło się od Kapitolu, pełniącego funkcję siedziby Kongresu Stanów Zjednoczonych (amerykańskiego parlamentu). Tam, pod opieką niezwykle charyzmatycznej przewodniczki, studenci poznali historię Ojców Założycieli Stanów Zjednoczonych. Przybliżono im drogę Ameryki do zbudowania silnego i niezależnego państwa, jednoczącego wiele kultur i narodów, które kształtują dzisiejszą gospodarkę kraju. Następnie udali się pod Pomnik Waszyngtona, upamiętniający prezydenturę George’a Washingtona. W trakcie wycieczki odbyło się również spotkanie w Ambasadzie RP, gdzie uczestnicy wyjazdu mieli przyjemność rozmawiać z przedstawicielami różnych Wydziałów, w tym m.in. Nauki, Edukacji i Technologii czy Promocji Handlu i Inwestycji. W drodze powrotnej podjechali pod Biały Dom – oficjalną rezydencję i miejsce pracy prezydentów USA.

Image
Best Western PLUS
Best Western PLUS
Image
Brooklyn 1
Brooklyn 1
Image
Brooklyn 2
Brooklyn 2


Wizyta studyjna realizowana była w ramach Projektu pt. „Studia dualne na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Image
Manhattan_0
Manhattan 1
Image
Manhattan 2
Manhattan 2
Image
Manhattan 3
Manhattan 3
0
4. Zadanie – Szkolenia z języka obcego
Celem zadania jest uzyskanie kompetencji z języka angielskiego poprzez udział w dodatkowych zajęciach przez cztery ostatnie semestry studiów.

Realizacja: w trakcie realizacji
5. Zadanie – Szkoły letnie

Celem zadania jest zdobycie przez studentów dodatkowych kwalifikacji zawodowych zakończonych egzaminem i wydaniem certyfikatów W całym 4letnim cyklu kształcenia przewidziano realizację trzech 5 dniowych Szkół Letnich dla 24 BO.

 

W ramach Studiów Dualnych, realizowanych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, w ramach Projektu pn. „Studia dualne na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”, nr Projektu POWR.03.01.00-00-DU60/18-00, zrealizowano trzy Szkoły Letnie, w trakcie których Studenci – uczestnicy Projektu – zdobyli dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

I Szkoła Letnia – Szkoła Letnia Zarządzania Projektami

Odbyła się w dniach 29.07-02.08.2019r. w Mikołajkach. Był to 5 dniowy program szkoleniowy, w trakcie którego zostały zrealizowane wykłady i ćwiczenia z zakresu zarządzania projektami. W ramach programu uczestnicy nabyli kompetencje miękkie i twarde, niezbędne do sprawnego prowadzenia projektów. Szkolenie przygotowało studentów do egzaminu i uzyskania certyfikatu zarządzania projektami w metodyce PRINCE2, który jest rozpoznawalny i uznawany w różnych sektorach/ branżach gospodarki.

 

Image
szkoła letnia I_1
Image
szkoła letnia I_4

 

Image
szkoła letnia I_2

 

Image
szkoła letnia I_3


II Szkoła Letnia – Szkoła Letnia Menedżer Jakości

Odbyła się w dniach 20-24.07.2020r. w Wiśle. Był to 5 dniowy intensywny program szkoleniowy z wykładami, ćwiczeniami i warsztatami, w trakcie którego zostały przekazane teoretyczne i praktyczne informacje z zakresu zarządzania jakością, w tym w szczególności systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwa informacji oraz środowiskowego, zgodnie z trzema normami ISO. W ramach programu uczestnicy Projektu nabyli kompetencje na potrzeby auditowania wewnętrznego. Szkolenie zakończono egzaminem na Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001. Certyfikat TÜV Nord to światowy i uznany standard certyfikacji w zakresie zarządzania jakością i innych obszarach rozwoju kompetencji technicznych oraz systemach zarządzania.

Program szkolenia:

20 lipiec 2020 – ISO 9001

 • Norma ISO 9001- wprowadzenie i wymagania rozdz. 4
 • Norma ISO 9001-  przywództwo i wymagania rozdz. 5
 • Norma ISO 9001-  planowanie i wymagania rozdz. 6
 • Norma ISO 9001- wsparcie, zasoby i wymagania rozdz. 7
 • Norma ISO 9001- działania operacyjne i wymagania rozdz. 8

21 lipiec 2020 – ISO 9001

 • Norma ISO 9001- działania operacyjne i wymagania rozdz. 8 cd.
 • ISO 9001- ocena efektów działania  rozdz. 9
 • Norma ISO 9001- doskonalenie i wymagania rozdz. 10
 • Norma ISO 9001- auditowanie SZJ i wymagania pkt 9.2

22 lipiec 2020 – ISO 14001

 • Norma ISO 14001- zakres normy, kontekst organizacji
 • Norma ISO 14001- przywództwo i zaangażowanie, planowanie
 • Norma ISO 14001- wsparcie i działania operacyjne
 • Norma ISO 14001- ocena efektów działalności SZŚ
 • Norma ISO 14001- niezgodności i ciągłe doskonalenie SZŚ

23 lipiec 2020 – ISO 27001

 • Norma ISO 27001- wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji
 • Norma ISO 27001- kontekst organizacji i przywództwo
 • Norma ISO 27001- planowanie systemu bezpieczeństwa informacji
 • Norma ISO 27001- wsparcie i działania operacyjne
 • Norma ISO 27001- ocena wyników i doskonalenie

24 lipiec 2020 – EGZAMIN

Image
szkoła letnia II_1
Image
szkoła letnia II_4
Image
4
Image
szkoła letnia II_2
Image
2

 

Image
3
Image
szkoła letnia II_3
Image
1

III Szkoła Letnia – Szkoła Letnia Ergonomii i BHP

Odbyła się w dniach 05-09.07.2021r. w Gdańsku. Był to 5 dniowy program szkoleniowy z wykładami, ćwiczeniami i warsztatami, w trakcie którego zostały przekazane teoretyczne i praktyczne informacje z zakresu ergonomii i systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W ramach programu uczestnicy Projektu nabyli kompetencje na potrzeby auditowania wewnętrznego. Szkolenie zakończono egzaminem na Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 45001. Certyfikat TÜV Rheinland to światowy i uznany standard certyfikacji w zakresie zarządzania jakością i innych obszarach rozwoju kompetencji technicznych oraz systemach zarządzania.

Program szkolenia:

05.07.2021 – ERGONOMIA STANOWISKA PRACY 

 • Ergonomia stanowiska pracy- wprowadzenie
 • Środowisko pracy i obszary zainteresowań ergonomii
 • Dokumenty i wymagania prawne w zakresie ergonomii
 • Ergonomiczne stanowisko pracy z komputerem
 • Przegląd metod oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
 • Ocena obciążenia statycznego podczas pracy; Metody RULA, REBA
 • Ręczny transport ładunków- zasady i metody; wykorzystanie urządzeń wspomagających
 • Przystosowanie stanowisk pracy dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

06.07.2021 – SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP – ISO 45001

 • Cele wprowadzania systemu wg normy ISO 45001
 • Zadania stawiane przed pracownikami
 • Przedstawienie wymagań normy ISO 45001
 • Elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy
 • Obowiązki ciążące na pracownikach i sposób ich egzekwowania w ramach systemu BHP
 • Motywacja
 • Korzyści z systemu zarządzania BHP

07.07.2021 – ISO 45001

 • Planowanie w systemie zarządzania BHP uwzględniając specyfikę przedsiębiorstwa
 • Przywództwo i zaangażowanie
 • Wymagania prawne i ocena zgodności
 • Wiedza organizacji jako podstawa skutecznego działania
 • Nadzór nad udokumentowaną informacją- przepływ i szczegółowość
 • Identyfikacja zagrożeń i możliwości dla stron zainteresowanych, otoczenia i procesów wewnętrznych

08.07.2021 – AUDYT SYSTEMU BHP

 • Metodyka auditowania
 • Technika prowadzenia wywiadów auditowych
 • Wytyczne audytowania systemów zarządzania - ISO 19011:2018 - algorytm przygotowania i nadzoru nad audytem
 • Budowa list kontrolnych- przykłady i ćwiczenia
 • Symulacja audytu w wybranych obszarach
 • Przygotowanie wniosków z audytu i spotkanie zamykające- symulacja działań
 • Zamknięcie audytu i działania poaudytowe- niezgodności i działania korygujące, ocena skuteczności realizowanych działań

09.07.2021 – EGZAMIN

Image
szkoła letnia5

 

Image
szkoła letnia3
Image
szkoła letnia4

 

Image
szkoła letnia2
Image
szkoła letnia3

 

Image
szkoła letnia4

0
6. Zadanie – Szkolenia zewnętrzne

W ramach Studiów Dualnych, realizowanych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, w ramach Projektu pn. „Studia dualne na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”, nr Projektu POWR.03.01.00-00-DU60/18-00, zrealizowano cykl szkoleń podnoszących wiedzę i kompetencje Studentów – uczestników Projektu – z zakresu wybranej tematyki, w obszarze 4 modułów, tj.:

 1. Akademia Menedżera Projektów,
 2. Menedżer Procesów BPO,
 3. Audytor Wewnętrzny – ISO,
 4. Koordynator Lean.

Szczegółowy program zrealizowanych szkoleń

 

Image
studia dualne7

 

Image
studia dualne8
Image
studia dualne
Image
studia dualne6
Image
studia dualne9
Image
studia dualne4
Image
studia dualne2
Image
studia dualne10

 

0

Strona dziala - zabbix