Wydziałowa strategia umiędzynarodowienia

Obowiązująca strategia internacjonalizacji Wydziału Organizacji i Zarządzania zakłada prowadzenie działań związanych z czterema priorytetami umiędzynarodowienia Wydziału:

  • pozyskiwanie i realizacja międzynarodowych projektów badawczych i dydaktycznych,
  • rozwój międzynarodowych sieci badawczych,
  • rozwój międzynarodowej oferty dydaktycznej,
  • rozwój kultury internacjonalizacji.

Strona dziala - zabbix