Seminaria upowszechniające naukę

Otwarte Seminaria Naukowe CZŁOWIEK-BIZNES-TECHNOLOGIE to inicjatywa, z którą wyszły dr hab. Edyta Pietrzak, profesor uczelni i dr Joanna Sośnicka z Zespołu Nauk Humanistycznych Instytutu Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami.

Na seminariach podejmujemy zagadnienia związane z całościowym widzeniem społeczeństwa, gospodarki i techniki oraz łączących ich relacji. Technologie nie funkcjonują bowiem w próżni, a w konkretnych kontekstach kulturowych i społeczno-politycznych. Jednocześnie konteksty te wpływają także na kierunki rozwiązań technicznych, z jakimi przychodzi mierzyć się inżynierom.

Łączymy zatem dyscypliny i przekraczamy granice. Analizujemy pojęcia i symbole, opisujące współczesną cywilizację. Zapraszamy wybitnych gości, prezentujących wyniki badań i organizujemy otwarte spotkania i dyskusje dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Można nas znaleźć na facebooku.

Interesują nas zagadnienia takie jak:

 • Uniwersalny wymiar technologii a kondycja ludzka.
 • Wpływ oświeceniowej wizji postępu i ekonomicznej wizji wolnego rynku na współczesną rzeczywistość społeczną.
 • Relacje nauki, ideologii i polityki, czyli odpowiedzialność polityczna naukowców.
 • Społeczeństwo ryzyka i bezpieczeństwo – kwestionowanie ekspertyz naukowych.
 • Odpowiedzialność i konsekwencje moralne rozwoju gospodarczego i technologicznego.
 • Społeczna odpowiedzialność organizacji.

Dotychczas w ramach seminariów gościliśmy:

 • prof. dr hab. Macieja Soina z Politechniki Łódzkiej z wykładem „Społeczna odpowiedzialność biznesu. Etyka czy retoryka?”
 • dr Szymona Wierzbińskiego z Politechniki Łódzkiej „Osobisty heroizm czy zbiorowa odpowiedzialność? Organizacja armii bizantyjskiej”
 • dr Joannę Sośnicką z Politechniki Łódzkiej z wykładem „Etyka i technika – współczesne dylematy”
 • dr hab. Ingę Kuźmę, prof. UŁ z wykładem „Społeczny aspekt innowacji”
 • Martę Madejską, autorkę książki Aleja Włókniarek
 • dr hab. Joannę Mysonę Byrską, prof. UPJPII z wykładem „Próba ucieczki ze świata konsumpcji", prof. dr hab. Joannę Ejdys z Politechniki Białostockiej z wykładem „Zaufanie do technologii – na przykładzie humanoidów wykorzystywanych do opieki nad osobami starszymi”
 • prof. dr hab. Andrzeja Szablewskiego z Polskiej Akademii Nauk z wykładem „Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej – wnioski dla Polski”
 • dr hab. Krzysztofa Sołoduchę prof. WAT z wykładem „Zjawisko przedniej asymetrii oraz system rozpoznawania wyrazów mimicznych jako podstawa automatyzacji badania ukrytych postaw poznawczych"
 • prof. dr hab. Ewę Bińczyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z wykładem „Utrata przyszłości w epoce antropocenu”
 • dr Magdalenę El Ghamari z Collegium Civitas z wykładem „Zagrożenia w obszarze Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu – człowiek, technologie a terroryzm”
 • dr Pawła Bernata z Lotniczej Akademii Wojskowej z wykładem „Kosmos 4.0. – komercjalizacja przestrzeni kosmicznej: stan obecny i trendy rozwojowe"
 • prof. dr hab. Eugeniusza Gatnara z Uniwersytetu Ekonomicznego Katowicach z wykładem „Polityka pieniężna w perspektywie rozwoju technologii”
 • prof. dr hab. Andrzeja Kiepasa z Politechnik Śląskiej z wykładem „Człowiek a technika w perspektywie wyzwań́ przemysłu 4.0”
 • prof. dr hab. Monikę Kosterę z Uniwersytetu Jagiellońskiego z wykładem „Zarządzanie w czasach socjologicznego Interregnum”
 • dr hab. Magdalenę Szpunar prof. UJ z wykładem „Kwantyfikacja rzeczywistości. O nieznośnym imperatywie policzalności wszystkiego”
 • prof. dr hab. Romana Z. Morawskiego z Politechniki Warszawskiej z wykładem „Methodological and ethical aspects of technoscientific research”
 • dr hab. Grażynę Osikę prof. PŚK z wykładem „Nauki humanistyczne i społeczne jako wsparcie dla innowacji technologicznych”

Strona dziala - zabbix