Absolwenci

Studenci, absolwenci i pracownicy Wydziału tworzą wspólnotę zorientowaną na realizację koncepcji lifelong learning i misji wydziału. Co roku na Wydziale ponad 500 studentów kończy studia i zdaje egzaminy dyplomowe. W 2020 roku liczba wydanych dyplomów od początku istnienia Wydziału przekroczy 15 000. 

Image
absolwenci 2016-2020

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych absolwentów. Wielu z nich osiąga sukcesy, zmienia świat i pomaga innym. Oto kilka historii: 

Anna Januszkiewicz

Adam Kszczot

Milena Kabza

Maciej Gałecki

Michał Bielecki

Sławomir Kierner

Cezary Stacewicz

Zajęcia z absolwentami 

Wydział organizuje specjalne zajęcia prowadzone przez absolwentów, na których dzielą się oni swoją wiedzą i doświadczeniem, przedstawiają swoją ścieżkę kariery, opowiadają o tym, czym zajmują się obecnie oraz udzielają studentom porad i wskazówek.  

Zaangażowanie absolwentów pomaga nawiązywać i utrzymać kontakty oraz stanowi element koncepcji lifelong learning, zakładającej dalszą edukację po ukończeniu studiów. 

Image
absolwenci

Strona dziala - zabbix