SAPIENS- Sustainability and Procurement in International, European, and National Systems

Image
SAPIENS

 

Tytuł Projektu: „SAPIENS- Sustainability and Procurement in International, European, and National Systems”

Realizowany w ramach programu: Horyzont 2020 – panel naukowy „Social Sciences and Humanities”. Środki pozyskane dzięki uczestnictwu w Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks.

Czas trwania projektu: 48 miesięcy począwszy od 01.03.2021 r.

Całkowity budżet: 3944037,96 euro

Budżet dla Politechniki Łódzkiej: 227478,60 euro

Politechnika Łódzka jest partnerem projektu wraz z 9 innymi uczelniami Europejskimi, liderem jest University of Turin (Università degli Studi di Torino).

Zadania w projekcie:

1.   PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH w międzynarodowych oraz interdyscyplinarnych zespołach: początkujący naukowiec-doktorant, promotor oraz współpromotor (Early Stage Researcher -ESR, supervisor and cosupevisor), których efektem mają być m.in. publikacje naukowe, monografie, nowe metody badawcze.
Działania będą prowadzone w następujących obszarach tematycznych:

  • SAP (sustainability and procurement) tools for circular textiles – supervisor: dr hab. Małgorzata Koszewska, profesor uczelni, co-supervisor: E. Andersson (University of Copenhagen- Center for textile research);
  • Industry 4.0 for Sustainable Procurement – supervisor: D. Dragos (Babeş-Bolyai University – Public Management and Administration), co-supervisor: dr hab. Anna Adamik, profesor uczelni;
  • Delivering SAP through collaboration – supervisor: Rodrigo Lozano (University of Gävle Department of Engineering and Sustainable Develop. / Center of Logistics and Innovative Production (CLIP)), co-supervisor: dr hab. Małgorzata Koszewska, profesor uczelni.

W założeniu projektu współpracujący ze sobą promotor, współpromotor oraz doktorant powinni reprezentować różne dyscypliny takie jak: Business Science, Economy, Law, Human Rights Law, Environmental Economics and Archaeology/Textile Research.
Ze strony Politechniki Łódzkiej dyscypliną wiodącą w projekcie jest Business Science.

2.   POPROWADZENIE tzw. Adavanced Training Course ATC w obszarze Sustainability in the Supply Chain (Lead: dr hab. Małgorzata Koszewska, profesor uczelni). Za realizację odpowiedzialny jest zespół Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ. Dwudniowe szkolenie będzie obejmowało:
Day 1: Design and operation of sustainable supply chains;
Day 2: Business models for sustainable supply chains.

dr hab. Małgorzata Koszewska, profesor uczelni jest członkiem SUPERVISORY BOARD, pełniąc funkcję Ethics, Open science Equal Opportunities Champion.

Więcej informacji o projekcie na stronie SAPIENS projektu (in English).

Strona dziala - zabbix