Projekty badawcze

M. Koszewska, (koordynator projektu w PŁ), SAPIENS – Sustainability And Procurement in International, European, and National Systems, Horyzont 2020: Marie Skłodowska-Curie Actions, Research Networks: Innovative Training Networks (ITN), projekt koordynowany przez University of Turin okres realizacji: 2021-2025. W ramach projektu realizowany będzie min. następujący obszar tematyczny:

  • Industry 4.0 for Sustainable Procurement: supervisor: D. Dragos: Babeş-Bolyai University – Public Management and Administration, co-supervisor A. Adamik

R. Stanisławski, Koncepcja open innovation” w małych i średnich przedsiębiorstwach – modele, trendy i uwarunkowania rozwoju, NCN, konkurs: OPUS 4, 2012/07/B/HS4/03085, okres realizacji: 2013-2018.

S. Flaszewska (kierownik projektu), Struktura organizacyjna jako instrument zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach wysokich technologii, NCN, konkurs: PRELUDIUM 5, 2013/09/N/HS4/03868, okres realizacji: 2014-2016.

A. Zakrzewska-Bielawska (kierownik projektu), Determinanty i dynamika kooperencji w rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologii, MNiSW, NCN, N N115 006040, okres realizacji: 2011-2014.

G. Szymański, Uwarunkowania zarządzania innowacjami marketingowymi jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w sektorze e-commerce, NCN, N N115 089537, okres realizacji: 2009-2012.

R. Stanisławski, Polityka wspierania innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – analiza uwarunkowań i ocena realizacji, MNiSZW, N N112 058634, okres realizacji: 2008-2011.

A. Zakrzewska-Bielawska (kierownik projektu), Zarządzanie relacjami strategia – struktura organizacyjna w przedsiębiorstwach wysokich technologii, MNiSZW, nr N N115 128434, okres realizacji: 2008-2011.

Strona dziala - zabbix