Rada biznesu

 

Image
logo rada biznesu

Rada Biznesu przy Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej stanowi płaszczyznę wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy praktyką gospodarczą a nauką. Członkami Rady Biznesu są Liderzy Podmiotów Gospodarczych o uznanej renomie i pozycji gospodarczej przede wszystkim z obszaru Polski centralnej.

Zasady współpracy

 

Przedstawiciele Wydziału:

dr hab. Małgorzata Koszewska, profesor uczelni – prodziekan ds. rozwoju (e-mail: malgorzata.koszewska@p.lodz.pl)
dr inż. Marek Sekieta – koordynator ds. współpracy społeczno-gospodarczej (e-mail: marek.sekieta@p.lodz.pl)
dr Dariusz Klimek – członek Prezydium Rady (e-mail: dariusz.klimek@p.lodz.pl)
mgr Izabela Grabowska – sekretarz Rady (kontakt do biura: e-mail: izabela.grabowska@p.lodz.pl; tel. 426313750)

Treść (rozbudowana)

Strona dziala - zabbix