Egzamin kompetencyjny

Egzamin kompetencyjny – podstawowe informacje dla studentów

Egzamin kompetencyjny – szczegółowe informacje dla studentów

 

TERMINY egzaminów kompetencyjnych


STUDIA STACJONARNE:

Zarządzanie (I i II stopnia), Inżynieria zarządzania, Business Studies,  Master of Business Studies

I termin: 23.05.2023 r. (wtorek)
II termin: 28.06.2023 r. (środa)
III termin: 16.09.2023 r. (sobota)

Zarządzanie i inżynieria produkcji (I i II stopnia), Business and Technology, Gestion at Technologie

I termin: 31.05.2023 r. (środa)
II termin: 27.06.2023 r. (wtorek)
III termin: 16.09.2023 r. (sobota)

Logistyka

I termin: 22.06.2023 r. (czwartek)
II termin: 05.07.2023 r. (środa)
III termin: 16.09.2023 r. (sobota)


STUDIA NIESTACJONARNE:

Zarządzanie (II stopnia), Inżynieria zarządzania (I stopnia)

I termin: 27.05.2023 r. (sobota)
II termin: 24.06.2023 r. (sobota)
III termin: 16.09.2023 r. (sobota)

Zarządzanie i inżynieria produkcji ( I i II stopnia)

I termin: 03.06.2023 r. (sobota)
II termin: 01.07. 2023 r. (sobota)
III termin: 16.09.2023 r. (sobota)

 

UWAGA! 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego jest potwierdzone wpisem do systemu informatycznego uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów i realizowanych w semestrach poprzedzających ostatni semestr studiów, z wyłączeniem obowiązkowych praktyk zawodowych i przedmiotów, których zaliczenie dokonywane jest wpisem „zal”.


EGZAMINATORZY
(skład ustalany przez Prodziekana ds. studenckich i podawany do wiadomości nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem egzaminu):

Inżynieria zarządzania (I stopnia)
Zarządzanie (I i II stopnia)
Skład komisji na egzamin kompetencyjny

Zarządzanie i inżynieria produkcji (I i II stopnia)
Skład komisji na egzamin kompetencyjny

Logistyka (I stopnia)

Strona dziala - zabbix