Egzamin kompetencyjny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego jest potwierdzone wpisem do systemu informatycznego uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów i realizowanych w semestrach poprzedzających ostatni semestr studiów, z wyłączeniem obowiązkowych praktyk zawodowych i przedmiotów, których zaliczenie dokonywane jest wpisem „zal”.

Treść (rozbudowana)
Szczegółowe informacje dla studentów
0
Terminy
Limity egzamin kompetencyjny

 

0
Egzaminatorzy

(skład ustalany przez Prodziekana ds. studenckich i podawany do wiadomości nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem egzaminu)

SKŁADY KOMISJI EGZAMINACYJNYCH NA DZIEŃ 26.06.2024 R. (środa)
STUDIA STACJONARNE

  • ZARZĄDZANIE I i II stopnia; INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA I stopnia

dr inż. Agnieszka Pietras
dr Ewa Stroińska
dr Agnieszka Ścianowska
dr inż. Anna Walaszczyk
dr hab. Anna Walecka, profesor uczelni

  • ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI I i II stopnia

dr inż. Joanna Mnich
dr hab. Anna Stankiewicz-Mróz
dr inż. Michał Nowicki
dr Jan Żółtowski
mgr inż. Paulina Kalinowska
mgr inż. Paweł Haręża
dr inż. Grzegorz Bogusławski
dr hab. inż. Przemysław Kubiak, profesor uczelni

  • LOGISTYKA I stopnia

dr Dorota Bartochowska
dr inż. Barbara Galińska
dr inż. Jan Królikowski
doc. dr inż. Marek Sekieta
dr hab. Robert Stanisławski, profesor uczelni
dr inż. Iwona Staniec
dr inż. Katarzyna Szymańska
dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, profesor uczelni

  • BUSINESS STUDIES I stopnia; MASTER of BUSINESS STUDIES II stopnia

dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz, profesor uczelni
dr Michał Chmielecki
dr hab. Edyta Pietrzak, profesor uczelni
dr Szymon Wierzbiński

 

SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ NA DZIEŃ 29.06.2024 R. (sobota)

STUDIA NIESTACJONARNE

  • ZARZĄDZANIE I i II stopnia; INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA I stopnia

dr Ewa Stroińska

dr inż. Sylwia Flaszewska

dr Jarosław Lendzion

dr inż. Agnieszka Pietras

dr Robert Blażlak

dr Agnieszka Ścianowska

 

  • ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI I i II stopnia

dr inż. Michał Nowicki

dr inż. Joanna Kopania

dr inż. Joanna Mnich

mgr inż. Paulina Kalinowska

dr Jan Żółtowski

dr hab. inż. Przemysław Kubiak, profesor uczelni

doc. dr inż. Marek Sekieta

mgr inż. Paweł Haręża

dr inż. Irena Jałmużna

dr hab. inż. Andrzej Marcinkowski, profesor uczelni

dr hab. Anna Stankiewicz-Mróz

dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, profesor uczelni

dr inż. Grzegorz Bogusławski

dr inż. Aleksandra Makowska

 

0

Strona dziala - zabbix