Interdyscyplinarny Program Wspierania Przedsiębiorczości Uczelni (InterHEI)

nagłówek_projekt

Tytuł Projektu: „Interdyscyplinarny Program Wspierania Przedsiębiorczości Uczelni” (InterHEI)

Realizowany w ramach programu: EIT HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education.

Czas trwania projektu: projekt jest realizowany w dwóch fazach. Faza 1 od 01.07.2022 do 31.12.2022 a faza 2 od stycznia 2023 do stycznia 2024, czyli 18 miesięcy począwszy od 01.07.2022 r.

Całkowity budżet: 1200 000 euro

Budżet dla Politechniki Łódzkiej: 118 800  euro

Szczegółowe infromacje na stronie: https://eit-hei.eu/projects/interhei/

Politechnika Łódzka jest partnerem projektu  liderem jest Uniwersytet Warszawski.

Partnerzy

·        Marmara University Turkey

·        Loyola University Spain

·        American Farm School Post-Secondary Education and Training Association Greece

·        Future Food Institute Italy

·        Institute for Food Technology Serbia

·        Scientific and Technological Research Council of Turkey Turkey

Partnerzy stowarzyszeni

·        Medical University of Lodz Poland

·        University of Agriculture in Krakow Poland

·        Slovak University of Agriculture in Nitra Slovakia

·         Bionanopark Poland.

Koordynatorem projektu z ramienia PŁ jest dr inż. Iwona Staniec

kontakt: iwona.staniec@p.lodz.pl

stopka_projekt

 

Treść (rozbudowana)
 Akademia komercjalizacji infrastruktury badawczej na PŁ (wszystkie dokumenty po angielsku)
0
Szkolenie dla trenerów na potrzeby Akademii Komercjalizacji Infrastruktury Badawczej
0
HEInnovate Train the Trainers sessions

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji programu szkoleniowego „HEInnovate Train the Trainer sessions”, organizowanego w ramach projektu InterHEI, interdyscyplinarnego programu wspierania przedsiębiorczości.

Uczestnicy szkolenia wezmą udział w dyskusjach i warsztatach na temat potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości instytucji naukowych.

Interaktywna sesja online zostanie zrealizowana za pośrednictwem platformy Zoom w dniu 10 listopada 2023 r. w godzinach 9:00 – 16:00.

Uczestnictwo jest bezpłatne, wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

Link do rejestracji: https://www.research.net/r/HEInnovate_training2023

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września 2023 r.

0
Wizyta w Centrum Zastosowań i Badań Nanotechnologii i Biomateriałów Uniwersytetu Marmara (NBUAM - Marmara Üniversitesi Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi)

W dniach 25-29 września 2023 roku w ramach międzynarodowego projektu  Interdyscyplinarny Program Wspierania Przedsiębiorczości Uczelni (InterHEI) przedstawiciele zespołu projektowego z Wydziału Organizacji i Zarządzania: Iwona Staniec i Agnieszka Pietras odwiedziły Centrum Zastosowań i Badań Nanotechnologii i Biomateriałów Uniwersytetu Marmara (NBUAM - Marmara Üniversitesi Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi). Wizyta miała na celu identyfikację możliwości komercjalizacji infrastruktury naukowo-badawczej. Koordynator projektu  InterHEI  ze strony Uniwersytetu Marmara Sema Gündüz zaprezentowała infrastrukturę badawczą, która brała udział w RIC Academy prowadzonej przez zespół PŁ . W czasie wizyty Profesor Oguzhan Gunduz - Koordynator Biura ds. Badań Naukowych, zaprezentował najnowsze prace i osiągnięcia nad którymi pracują naukowcy w Centrum NBUAM. Przestawił organizację Centrum NBUAM,  sposób zarządzania, stosowane zachęty dla pracowników oraz podejście do komercjalizacji. Profesor Canan Dogan opowiedziała o swoich badaniach i doświadczeniach w zakresie komercjalizacji. Z dużym zainteresowaniem obserwowano infrastrukturę centrum oraz prowadzone tam badania. Wspólnie oceniano możliwości dalszej współpracy. Podczas spotkań dyskutowano o tym, jak wspierać naukowców, doktorantów w promowaniu i komercjalizacji wyników ich badań, ale również jak podchodzić do komercjalizacji potencjału infrastruktury jaki posiada Uczelnia w kontekście lokalnych uwarunkowań. Wizyta pokazała, że warto się dzielić wiedzą i czerpać z dobrych praktyk partnerów. Spotkanie odbyło się w przyjaznej i konstruktywnej atmosferze, która zapowiada realizację kolejnych projektów na bazie wypracowanych już rezultatów. Profesor Oguzhan Gunduz zaprosił nas do poszukiwań nowych możliwości w zakresie wykorzystania VR w procesie kształcenia.

Image
Inter_Hei1
Image
Inter_Hei 4
Image
Inter_Hei 7
Image
Inter_Hei 10
Image
Inter_Hei 13
Image
Inter_Hei 16
Image
Inter_Hei 19
Image
Inter_Hei2
Image
Inter_Hei 5
Image
Inter_Hei 8
Image
Inter_Hei 11
Image
Inter_Hei 14
Image
Inter_Hei 17
Image
Inter_Hei 20
Image
Inter_Hei 22
Image
Inter_Hei 3
Image
Inter_Hei 6
Image
Inter_Hei 9
Image
Inter_Hei 12
Image
Inter_Hei 15
Image
Inter_Hei 18
Image
Inter_Hei 21

 

0
Przedstawiciele Uniwersytetu Marmara na PŁ

W dniach 21-26 listopada 2023 roku w ramach międzynarodowego projektu pt. Interdyscyplinarny Program Wspierania Przedsiębiorczości Uczelni (InterHEI) przedstawiciele zespołu projektowego z Uniwersytetu Marmara w Stambule: Sema Gunduz,  prof. Dr. Oğuzhan Gündüz oraz doc. Dr. Nazmi Ekren gościli na Politechnice Łódzkiej.

Image
PL1'
Image
pł2'

Koordynator projektu InterHEI ze strony PŁ dr inż. Iwona Staniec zaprezentowała infrastrukturę badawczą, która brała udział w RIC Academy realizowanej podczas projektu oraz zasady jej wdrożeniaW czasie wizyty goście poszukiwali nowych możliwości współpracy w zakresie realizowanych badań naukowych. W związku z tym uczestniczyli w spotkaniach na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów w Instytucie Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych, gdzie prof. dr hab. inż. Dawid Stawski zaprezentował prowadzone przez jego zespół badania naukowe związane z otrzymywaniem polimerów i kopolimerów na drodze polimeryzacji i polikondensacji oraz oprowadził gości po wykorzystywanych w badaniach jego zespołu laboratoriach.

Image
Dawid Stawski'

 

Image
ds3'
Image
Ds2'

 

Image
ds4'

Drugie spotkanie z dr inż. Katarzyną Pieklak wprowadziło gości w tajniki opracowywanego innowacyjnego opatrunku wchłanialnego na bazie egzogennego tropokolagenu z dodatkiem zmodyfikowanych nanodiamentów w formie żelu, liofilizatu, błony, włókniny. Zakończono spotkanie zwiedzaniem „Laboratorium Konfekcjonowania Dzianin i Ubiorów Dzianych”.

Image
KP'

 

Image
KP4'
Image
KP3'

 

Image
KP5'

Na spotkaniu z prof. Beatą Kolesińska w Instytucie Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym PŁ rozmawiano o projektowaniu i syntezie peptydów aktywnych biologicznie i ich wykorzystaniu w medycynie. Asystenci Pani Profesor oprowadzi gości po laboratorium i przedstawili posiadaną aparaturę.

Image
beata kolasińsk'

 

Image
BK4'

 

Image
BK2'

 

Image
BK5'

Kolejne spotkanie z prof. Grażyną Budryn dyrektorem Instytutu Technologii i Analizy Żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności dotyczyło zaproponowanych rozwiązań w ramach projektu InterHEI oraz obszaru żywności i stosowanych opakowań.

W kolejnej odsłonie dzięki uprzejmości dr inż. Piotra Ślęczkowskiego z Międzynarodowego Centrum Badań nad Innowacyjnymi Biomateriałami (ICRI-BioM) goście poznali zasadny funkcjonowania centrum oraz zasady prowadzonych badań w zakresie rozwoju materiałów funkcjonalnych złożonych z bloków budulcowych inspirowanych biologicznie i posiadających ugrupowania reagujące na bodźce. Spotkali się i dyskutowali z osobami realizującymi doktoraty i stypendia typ post-doc w ramach centrum oraz zapoznali się ze sprzętem na jaki realizowane są w centrum badania.

Image
grazyna budryn'
Image
ICRI-BioM'

Mamy nadzieję, że zorganizowane spotkania zainspirują obie strony do podjęcia nowych działań, np. do aplikowania o nowe granty oraz rozwijania sieci badawczych.

Goście znaleźli również czas na wycieczkę po kampusie, a o jego historii i obecnym statusie z niesamowity zaangażowaniem opowiadała Paulina Danieluk z Welcome Point PŁ.

Image
PD'
Image
PD1'
0
NPD Lab

Poszukujemy chętnych do współpracy firm, startup-ów z szeroko rozumianej branży spożywczej.

Termin aplikacji do 25 marca 2024 roku

New Product Development 2024
Application Form_company_NPD 2024 

 

Poszukujemy konsumentów chętnych do współpracy - termin aplikacji do 29.04.2024 roku.
WP6 NPD call for consumers_Lodz
WP6 NPD consumers consent form_Lodz
Application form and questionnaire_WP6

 

Wypracowane rezultaty
NPDLabs2024_grupa 1_pl
NPDLabs2024_grupa 2_pl
NPDLabs2024_grupa 3_pl

0

Strona dziala - zabbix