Oferta edukacyjna

Pracownicy Politechniki Łódzkiej mogą otrzymać dofinansowanie ze środków programu Erasmus+ oraz Programu Edukacja – Fundusze Norweskie na wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych szkół wyższych z obowiązkiem prowadzenia zajęć dla studentów.  

Program Erasmus+ 

Erasmus+ KA107     

  • Białoruś – Brzeski Uniwersytet Państwowy  
  • Ukraina – Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie; Państwowy Uniwersytet Leśny we Lwowie; Narodowy Uniwersytet Techniczny w Czernichowie; Uniw. Nar. Dnipropietrowsk; Narodowy Uniwersytet Lotniczy w Kijowie 
  • Rosja – Uniwersytet Państwowy im. J. Mądrego w Wielkim Nowogrodzie Południowy; Uniwersytet Federalny w Rostowie; Uniwersytet Państwowy w Smoleńsku 
  • USA – City College of the City University of New York  

Erasmus+ KA103          

Uczelnie z państw określanych jako kraje programu: państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, z którymi Politechnika Łódzka ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne w ramach programu Erasmus+. Pełna lista uczelni znajduje się pod linkiem: https://cwm.p.lodz.pl/pl/erasmus-partners  

Pracownicy zatrudnieni na wydziale OiZ najczęściej wybierają uczelnie: 

  • Aristotle University of Thessaloniki 
  • Universitat Politechnica de Valencia 
  • Hochschule Mittweida 
  • University of Aveiro 
  • University of Florence 

Program Edukacja Fundusze Norweskie 

Program obejmuje uczelnie z Islandii, Księstwa Liechtensteinu i Królestwa Norwegii, z którymi Politechnika Łódzka ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne.  

Islandia     

University of Iceland Reykjavik University  

Norwegia     

University of Bergen; University of Stavanger Norwegian; University of Science of Technology Western Norway; University of Applied Sciences – HVL Oslo Metropolitan; University – OsloMet University of Agder 

Strona dziala - zabbix