Certyfikacja menedżerów

Image
Certyfikacja Menedżerów


Głównym celem procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego. Certyfikacja ma za zadanie uznawanie i docenianie wiedzy i kompetencji osób, kierujących przedsiębiorstwami i organizacjami oraz wskazywanie im możliwej dalszej drogi rozwoju zawodowego, co jest odpowiedzią na wyzwania stawiane przez koncepcję life-long learning (LLL). Dotychczas w procesie certyfikacji wzięło udział kilkuset menadżerów. 

 

logo OiZ

 

Image
klub 500

Certyfikowanie prowadzi grono osób wybranych ze świata biznesu i środowiska akademickiego, mających doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. 

Podjęte działania mają przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorstw naszego regionu z wykorzystaniem najnowszych zasobów wiedzy i informacji przez nowoczesnych i kreatywnych menedżerów. 

Dzięki temu przedsięwzięciu powstał i będzie nadal rozwijany system uznawania efektów uczenia się, będących wynikiem kształcenia się w trybie formalnym, pozaformalnym i nieformalnym. Wielu menedżerów z przedsiębiorstw, którzy bardzo często wiedzę i doświadczenie zdobywali „na gorąco w trakcie pracy”, ma możliwość sprawdzenia i potwierdzenia swojej wiarygodności i kompetencji. Certyfikacja powinna pozwolić także na skrócenie procesu rekrutacji oraz ma pomóc przełożonym w poznaniu potencjału pracowników i wyławianiu największych talentów. 

Certyfikacja przeprowadzana jest na trzech poziomach: podstawowym, operacyjnym i strategicznym oraz jest dobrowolna. Uzyskanie certyfikatu wiąże się z wpisem do „Księgi Certyfikowanych Menedżerów Województwa Łódzkiego”.  

Patronat nad projektem sprawują: 

Image
wojewoda łódzki

 

marszałek województwa łódzkiego

 

prezydent miasta łodzi

Strona dziala - zabbix