Oferta współpracy

  • Dla naukowców: realizacja projektów badawczych w obszarze współpracy z otoczeniem zewnętrznym;
  • Dla przedsiębiorstw: ocena aktualnej oraz budowa przyszłej strategii biznesowej przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie budowania kapitału relacyjnego, badania nad współkreowaniem wartości przez oferentów i nabywców, opracowanie strategii co-brandingu.

Strona dziala - zabbix