Administracja i Dziekanat

Dziekanat 
Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
ul. Wólczańska 221
93-005 Łódź 
tel. (42) 631 36 85, (42) 631 32 64
w8w8d@adm.p.lodz.pl  

Godziny otwarcia Dziekanatu

Kierownik Dziekanatu 

Image
Izabela Grabowska

mgr Izabela Grabowska
Pokój 2.15 
Telefon: (42) 631 37 50 
Adres e-mail:
w8w8d@adm.p.lodz.pl
izabela.grabowska@p.lodz.pl    

Kierowanie zespołem Dziekanatu.

 

 

Sekretariat Dziekana

zdjęcie pracownika

   mgr Alicja Musiał-Paczkowska
   Pokój 2.22 
   Telefon: (42) 631 37 68 
   Adres e-mail:
   alicja.musial-paczkowska@p.lodz.pl

   Prowadzenie Sekretariatu Dziekana.

 

 

 

Obsługa studentów, dyplomantów i absolwentów

Dziekanat

Image
Elżbieta Klonowska

mgr inż. Elżbieta Klonowska 
Pokój 2.19 
Telefon: (42) 631 32 64 
Adres e-mail: 
elzbieta.klonowska@p.lodz.pl  

Studia stacjonarne I stopnia: logistyka, inżynieria bezpieczeństwa pracy, zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia stacjonarne II stopnia: zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie produkcją
Studia niestacjonarne I stopnia: zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia niestacjonarne II stopnia: zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie produkcją

 

Image
Elżbieta Olszewska

mgr Elżbieta Olszewska
Pokój 2.19 
Telefon: (42) 631 36 85 
Adres e-mail: 
elzbieta.olszewska@p.lodz.pl 

Studia stacjonarne I stopnia: zarządzanie lic., inżynieria zarządzania, management, marketing w przemyśle, papiernictwo i poligrafia
Studia stacjonarne II stopnia: zarządzanie
Studia niestacjonarne I stopnia: inżynieria zarządzania, papiernictwo i poligrafia
Studia niestacjonarne II stopnia: zarządzanie, papiernictwo i poligrafia

 

Izabela Purtak-Andrysiak

 

mgr Izabela Purtak-Andrysiak
Pokój 2.18 
Telefon: (42) 631 36 84 
Adres e-mail:
izabela.purtak-andrysiak@p.lodz.pl

Organizacja procesu dyplomowania, przygotowanie dyplomów i suplementów. Absolwenci. Archiwizowanie teczek absolwentów.
Dodatkowo obsługa studentów Kolegium Logistyki.

Lidia Wiśniewska

mgr Lidia Wiśniewska
Pokój 2.18 
Telefon: (42) 631 37 57 
Adres e-mail:
lidia.wisniewska@p.lodz.pl

Organizacja procesu dyplomowaniaAbsolwenci. Archiwizowanie teczek absolwentów. Koordynator ds. relacji Wydział – Absolwent

 

Obsługa procesu kształcenia 

Image
Małgorzata Guminiak

mgr Małgorzata Guminiak 
Pokój 2.13 
Telefon: (42) 631 36 89 
Adres e-mail: 
malgorzata.guminiak@p.lodz.pl  

Programy studiów, rozliczanie pensum dydaktycznego (studia stacjonarne). Obsługa Rady Kierunku Zarządzanie, Inżynieria zarządzania.

 

 

Image
Edyta Jacoń

mgr Edyta Jacoń
Pokój 2.13 
Telefon: (42) 631 36 89 
Adres e-mail: 
edyta.jacon@p.lodz.pl

Programy studiów, planowanie zajęć dla studiów niestacjonarnych, rozliczanie pensum dydaktycznego – studia niestacjonarne. Obsługa Rady Kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

Image
Ewa Brola

mgr Ewa Brola 
Pokój 2.13 
Telefon: (42) 631 36 86 
Adres e-mail:  
ewa.brola@p.lodz.pl  

Planowanie zajęć dla studiów stacjonarnych, wewnętrzna obsługa studiów podyplomowych.
Obsługa Rady Kierunku Logistyka.

 

 

 

Sprawy naukowe 

Image
Justyna Lotka

mgr Justyna Lotka 
Pokój 3.19 
Telefon: (42) 631 37 65 
Adres e-mail: 
justyna.lotka@p.lodz.pl 

Sprawozdawczość w zakresie nauki, grantów, publikacji. Współpraca administracyjna z ISD PŁ. Obsługa doktoratów w trybie eksternistycznym. Obsługa Rady dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości. Obsługa Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości

 

Image
Iwona Meler

mgr Iwona Meler
Pokój 3.19 
Telefon: (42) 631 37 65 
Adres e-mail: 
iwona.meler@p.lodz.pl    

Sprawozdawczość w zakresie nauki, grantów, publikacji.
Współpraca administracyjna z ISD PŁ.
Pomoc materialna i stypendia

 

 

Aleksandra Januszkiewicz

dr Aleksandra Januszkiewicz
Pokój 3.16
Telefon: (42) 631 37 49
Adres e-mail: 
aleksandra.januszkiewcz@p.lodz.pl    

Projekty badawczo-rozwojowe i dydaktyczne - krajowe i międzynarodowe.

 

Sprawy administracyjno-finansowe 

Image
Małgorzata Michalak

mgr Małgorzata Michalak 
Pokój 3.20 
Telefon: (42) 631 37 52 
Adres e-mail: 
malgorzata.michalak@p.lodz.pl  

Zamówienia publiczne, administrowanie budynkami Wydziału, obsługa finansowa.

 

 

Image
pracownik zdjęcie

mgr Monika Bojanowska 
Pokój 3.19
Telefon: (42) 631 33 68 
Adres e-mail: 
monika.bojanowska@p.lodz.pl

Obsługa finansowa.

 

 

 

 

 

Obsługa techniczno-informatyczna

Image
Michał Bolimowski

mgr Michał Bolimowski 
Pokój 1.10
Telefon: (42) 631 37 58 
Adres e-mail: 
michal.bolimowski@p.lodz.pl  

Obsługa techniczno-informatyczna.

 

 

Image
Jacek Komorowski

mgr Jacek Komorowski
Pokój 1.10
Telefon: (42) 631 37 58 
Adres e-mail:  
jacek.komorowski@p.lodz.pl  

Obsługa techniczno-informatyczna.

 

 

 

zdjęcie pracownika

   mgr Dariusz Hryniewiecki
   Pokój 123 (Lodex)
   Telefon: (42) 631 54 15 
   Adres e-mail: 
   dariusz.hryniewiecki@p.lodz.pl  

   Obsługa techniczno-informatyczna.

Strona dziala - zabbix