Organizacje studenckie

NIE SAMĄ NAUKĄ STUDENT ŻYJE. DOŁĄCZ DO ORGANIZACJI STUDENCKICH I PRZEKONAJ SIĘ O TYM!

Oto nasze propozycje:

ENACTUS POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Image
ENACTUS

Adres e-mail: enactus.tul@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/enactus.TUL
Strona www: http://enactus.p.lodz.pl/pl/
Prezes:
Opiekunowie: dr Mirella Barańska-Fischer, dr inż. Magdalena Wróbel-Lachowskadr hab. Małgorzata Koszewska, profesor uczelni

Działalność organizacji związana jest z tworzeniem i realizowaniem projektów, dotyczących problemów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych zarówno w lokalnej, jak i globalnej społeczności, propagowaniem zasad CSR-u oraz rozwijaniem cech przedsiębiorczych u członków. Beneficjentami projektów są osoby wykluczone społecznie (np. bezrobotni, niepełnosprawni). Misją organizacji jest poprawa jakości życia beneficjentów w widoczny sposób poprzez tworzenie projektów, które mają realne przełożenie na szansę generowania zysku.

Image
ENACTUS członkowie
Image
ENACTUS członkowie

 

 

 

 

 

 

 

KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI EXPERIENCE

Image
experience

Adres e-mail: kolonaukowe.experience@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/kn.experience
Strona www: https://knexperience.p.lodz.pl/
Prezes: Aleksandra Telbuch

Opiekunowie: dr Jarosław Lendzion, dr Anna Stankiewicz-Mróz

Zajmujemy się realizacją projektów z dziedziny HR, które umożliwiają członkom koła praktyczne wykorzystywanie wiedzy. KN Experience to samorealizacja oraz rozwijanie swoich umiejętności przy jednoczesnym zdobywaniu kompetencji miękkich. Najbardziej ambitni członkowie mają możliwość koordynowania przebiegu realizowanych projektów, a także urzeczywistnienia własnych pomysłów. Dla członków koła organizowane są szkolenia z zakresu umiejętności miękkich i twardych. Zdobytą wiedzę wykorzystujemy, biorąc udział w konkursach oraz współorganizując wydarzenia zarówno wydziałowe, jak i ogólnokrajowe. Zajmujemy się również działalnością naukową poprzez udział w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych. Experience to ludzie, którzy je tworzą, ich pasje, aspiracje i dążenia.

Image
experience członkowie
Image
experience członkowie

 

 

 

 

 

 

 

KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ I KONSULTINGU

Image
KN ZPIK

Adres e-mail: knzpik@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/KNZPiK/
Prezes: Kamil Wysocki
Opiekunowie: dr inż. Marek Sekieta, dr inż. Irena Jałmużnadr inż. Anna Walaszczyk

Zajmujemy się głównie działaniami z zakresu zarządzania, produkcji oraz logistyki. Współpracujemy z firmami z województwa łódzkiego, aby bliżej poznać w praktyce to, czym chcemy zajmować się w przyszłości. Organizujemy wyjazdy do zagranicznych fabryk takich jak BMW oraz Porsche. W ten sposób stwarzamy członkom naszego koła możliwość szerszego spojrzenia na najnowsze techniki organizacji produkcji oraz wykorzystywanie najnowszej technologii. W skład naszego koła wchodzą głównie studenci kierunków: zarządzanie, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji. Członkowie naszego koła publikują wyniki prac badawczych prowadzonych wspólnie z wykładowcami naszego wydziału.

Image
ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ I KONSULTINGU członkowie
Image
ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ I KONSULTINGU członkowie

 

 

 

 

 

 

 

KOŁO NAUKOWE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU „CSR”

Image
CSR

Adres e-mail:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/csr.politechnika.lodzka
Prezes: Zofia Wosik
Opiekun: dr inż. Aleksandra Makowska

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają w swoich działaniach interesy społeczne, aspekty środowiskowe czy też relacje z różnymi grupami interesariuszy, a w szczególności z pracownikami. Nasze koło jest międzywydziałową organizacją studencką funkcjonującą od 3 grudnia 2020 r. na Politechnice Łódzkiej. Koło otwarte jest dla wszystkich zainteresowanych studentów, również spoza Politechniki Łódzkiej. Organizacja powstała w celu pogłębiania oraz propagowania wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Członkowie koła zamierzają rozpocząć współpracę z przedsiębiorcami oraz zdobyć praktyczne doświadczenia z wyżej wymienionego zakresu. Chcielibyśmy również współpracować z innymi funkcjonującymi na Politechnice Łódzkiej kołami, zajmującymi się podobną tematyką.

Image
CSR członkowie

 

 

 

 

 

 

 

 

ZACHĘCAMY DO PODEJMOWANIA AKTYWNOŚCI W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

Koordynator ds. organizacji studenckich: dr Joanna Sośnicka
Adres e-mail: joanna.sosnicka@p.lodz.pl

Ponad to zachęcamy do zapoznania się z ofertą Stowarzyszenia Studentów IAESTE:

Image
IAESTE

 

 

 

 

Komitet Lokalny IAESTE
Politechnika Łódzka (PLO)
al. Politechniki 7 (III DS PŁ)
93-590 Łódź
e-mail: iaeste.plo@iaeste.pl
www: http://plo.iaeste.pl/

Praktyki w ramach Międzynarodowego Programu Praktyk IAESTE
dla studentów PŁ

Strona dziala - zabbix