Akredytacje i certyfikaty

Wysoka jakość kształcenia na Wydziale została potwierdzona licznymi akredytacjami i certyfikatami.

Od lat kierunki realizowane na Wydziale są pozytywnie oceniane przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Aktualnie, pozytywne oceny Prezydium PKA posiada: 

  • kierunek Logistyka – studia pierwszego stopnia – Uchwała Prezydium PKA  nr 895/2019, 
  • kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia pierwszego i drugiego stopnia – Uchwała Prezydium PKA nr 147/2022 i nr 148/2022, 
  • kierunek Zarządzanie – studia pierwszego i drugiego stopnia – Uchwała Prezydium PKA nr 480/2022. 
Image
certyfikat akredytacyjny

 

 

W roku 2022 kierunek logistyka otrzymał certyfikat akredytacyjny w 7. edycji konkursu Programu Akredytacyjnego “Studia z Przyszłością”

Image
certyfikat studia z przyszloscia

 

W roku 2022 kierunek logistyka otrzymał certyfikat nadzwyczajny "Lider Jakości Kształcenia"
w 7. edycji konkursu Programu Akredytacyjnego “Studia z Przyszłością”

 

 

 

Image

 

W roku 2019 kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji otrzymał akredytację nadaną przez
Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych KAUT na lata 2018/2019 do 2022/2023.

 

 

 

 

 

Image

 

W roku 2019 kierunek Business and Technology otrzymał certyfikat akredytacyjny w IV edycji
Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z przyszłością” 

 

 

 

 

 

Image

 

W roku 2018 Wydział w ramach VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu
Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” otrzymał certyfikat jakości. 

 

 

 

 

 

Image

 

W roku 2017 kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy współorganizowany
przez Wydział WZiIP otrzymał „Laur Innowacji” w II edycji Ogólnopolskiego Programu
Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z przyszłością” 

 

 

 

 

 

Image

 

W roku 2017 kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy współorganizowany
przez Wydział WZiIP otrzymał certyfikat akredytacyjny w II edycji Ogólnopolskiego
Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z przyszłością” 

 

 

 

 

 

Image

International Quality Accreditation, akredytacja oceniająca profesjonalizm instytucji edukacyjnych przyznawana jest przez Central and East European Management Development Association (CEEMAN). Głównym celem CEEMAN jest podwyższanie jakości edukacji w zakresie zarządzania w Europie Centralnej i Wschodniej. Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji pomyślnie przeszedł etap wstępnej oceny kwalifikowalności do akredytacji (eligibility review) i jest w trakcie procesu akredytacji instytucjonalnej .

Strona dziala - zabbix