Czasami blogujemy – blog naukowców PŁ

Sophia – sztuczna inteligencja i prawa obywatelskie (dr hab. Edyta Pietrzak, prof. uczelni, dr Joanna Sośnicka)

GOZ – gospodarka o obiegu zamkniętym (dr hab. Małgorzata Koszewska, prof. uczelni)

Świat bez odpadów (dr hab. Małgorzata Koszewska, prof. uczelni)

Głos z PŁ w dyskusji o systemie emerytalnym (prof. dr hab. Filip Chybalski)

Ekonomiczny Nobel 2021, czyli w poszukiwaniu przyczynowości za pomocą eksperymentów naturalnych (prof. dr hab. Filip Chybalski)

Na początku była inflacja (prof. dr hab. Filip Chybalski)

Antropocen – pytania o zakres ludzkiej sprawczości i odpowiedzialności (dr hab. Edyta Pietrzak, prof. uczelni)

Komputer Lars - Obywatel Lars? O politycznej reprezentacji algorytmu (dr hab. Edyta Pietrzak, prof. uczelni)

Ekonomiczny Nobel 2022 za badania nad bankami i kryzysami finansowymi (prof. dr hab. Filip Chybalski)

Inflacja od środka (dr hab. Karol Marek Klimczak, prof. uczelni)

Jak się nie dać złowić? (dr hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. uczelni)

Emerytury stażowe (dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz, prof. uczelni)

Strona dziala - zabbix