Czasami blogujemy – blog naukowców PŁ

Sophia – sztuczna inteligencja i prawa obywatelskie (dr hab. Edyta Pietrzak, prof. uczelni, dr Joanna Sośnicka)

GOZ – gospodarka o obiegu zamkniętym (dr hab. Małgorzata Koszewska, prof. uczelni)

Świat bez odpadów (dr hab. Małgorzata Koszewska, prof. uczelni)

Głos z PŁ w dyskusji o systemie emerytalnym (prof. dr hab. Filip Chybalski)

Ekonomiczny Nobel 2021, czyli w poszukiwaniu przyczynowości za pomocą eksperymentów naturalnych (prof. dr hab. Filip Chybalski)

Na początku była inflacja (prof. dr hab. Filip Chybalski)

Antropocen – pytania o zakres ludzkiej sprawczości i odpowiedzialności (dr hab. Edyta Pietrzak, prof. uczelni)

Komputer Lars - Obywatel Lars? O politycznej reprezentacji algorytmu (dr hab. Edyta Pietrzak, prof. uczelni)

Ekonomiczny Nobel 2022 za badania nad bankami i kryzysami finansowymi (prof. dr hab. Filip Chybalski)

Strona dziala - zabbix