Zeszyty naukowe

“Journal of Management Challenges” JMC
(kiedyś: Zeszyty Naukowe “Organizacja i Zarządzanie” Politechniki Łódzkiej)

ISSN: 0137–2599 

Zeszyty Naukowe „Organizacja i Zarządzanie” ukazują się od 1975 r. Jest to czasopismo naukowe o zasięgu ogólnopolskim, kierowane do pracowników naukowych, studentów wyższych uczelni, a także przedstawicieli praktyki gospodarczej. Czasopismo stanowi forum wymiany poglądów w zakresie szeroko rozumianych problemów zarządzania organizacjami. Czasopismo charakteryzuje wysoki poziom merytoryczny oraz stosunkowo krótki cykl wydawniczy. 

INDEKSACJA 

Image
Zeszyty naukowe

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do publikowania artykułów, prezentujących wyniki badań empirycznych, jak i artykułów o charakterze teoretycznym.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie czasopisma: https://eczasopisma.p.lodz.pl/JMC

Strona dziala - zabbix