Współpraca społeczno-gospodarcza

Od momentu powstania Wydział aktywnie współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym.  

We współpracy z Klubem 500 realizujemy projekt Certyfikacji Menedżerów Województwa Łódzkiego.  

Video file

 

We współpracy z przedsiębiorstwami Klubu 500 i Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizowane są programy praktyk studenckich

Wydział świadczy usługi badawcze i doradcze dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu i władz lokalnych.  

Studenci i pracownicy Wydziału wspierają sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Image
Studenci i pracownicy Wydziału wspierają sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Strona dziala - zabbix